Autismisäätiö ajaa autismiystävällisempää Suomea ja kutsuu muita mukaan

Autismisäätiö lanseerasi syksyllä 2021 Autismiystävällinen-sertifikaatin, jonka tarkoitus on tuoda palveluita paremmin autismikirjon henkilöiden saataville. Hankkeen ensimmäisenä yhteistyökumppanina taidemuseo Amos Rex kokeilee, miten taide-elämyksestä tehdään autismiystävällisempi.

Syyskuussa 2021 lanseerattiin uusi, yrityksille tarkoitettu Autismiystävällinen-sertifikaatti, jonka tarkoituksena on tuoda palveluita helpommin autismikirjon ihmisten saataville. Me Milttonilla saimme tehtäväksi konsultoida sertifikaattiohjelman toimintaperiaatteita ja viestintää, sekä suunnitella sertifikaatille visuaalisen tunnuksen ja sosiaalisen median markkinointimateriaalit. Jo aiemmin keväällä 2021 laadimme Autismisäätiölle viestintäsuunnitelman ja somestrategian, autoimme verkkosivujen uudistamisessa sekä suunnittelimme yleisesitteen ja Autismisäätiön työntekijöille tarkoitetun käsikirjan. Sertifikaatin lanseeraus sujui saumattomasti jatkona aiemmalle yhteistyölle.

Amos Rex kokosi museokäynnin tueksi autismiystävälliset vierailuohjeet, joihin voi tutustua ennakkoon museon nettisivuilla. Ohjeissa on pyritty avaamaan vierailun jokainen vaihe mahdollisimman tarkasti. Teosesittelyjen, ennakkomateriaalin ja sisältöhuomautusten lisäksi museon henkilökuntaa koulutetaan kohtaamaan asiakkaat herkin antennein.

Iso osa yhteiskuntamme julkisista ja kaupallisista tiloista on suunniteltu siten, että niissä on kuormittavaa olla, mikäli kuuluu autismikirjoon. Autismikirjo käsittää kuitenkin laajan ja moninaisen joukon ihmisiä, eivätkä kaikkien tarpeet ole samat. Jollekulle voimakkaat aistiärsykkeet – melu, kirkkaat tai välkkyvät valot, voimakkaat tuoksut – tai vaikkapa small talk voivat tuntua raskailta, toiselle taas etukäteen saatavan tiedon puute.

Saavutettavuusaspektien huomioiminen on kaikkien etu, ja autismiystävälliset palvelut voivat hyödyttää myös ihmisiä, jotka eivät kuulu autismikirjolle, esimerkiksi muistisairaita. Sitä paitsi taidemuseoon meneminen ensimmäistä kertaa voi hermostuttaa ketä tahansa.

Ensimmäinen askel matkalla kohti tasa-arvoisempaa ja autismiystävällisempää yhteiskuntaa on tietoisuuden kasvattaminen. Kaikkien suunnittelemiemme viestintämateriaalien tulee olla selkeitä ja saavutettavia. Autismiystävällinen-sertifikaatin visuaalinen identiteetti – logo, kuva- ja värimaailma – suunniteltiin selkeys ja välittäminen keskiössä. Ensimmäisenä sertifioituna yhteistyökumppanina Amos Rex otti käyttöönsä Autismiystävällinen-tunnuksen ja kampanjan mukaan suunnitellut, helposti kommunikoitavat ydinviestit.

Seuraava steppi tasa-arvon toteutumiseksi olisi marginalisoitujen ryhmien potentiaalin tunnistaminen ja juhlistaminen. Autismikirjon ihmisissä on valtavasti potentiaalia, joka jää helposti yhteiskunnalta ymmärtämättä. Tämän piilevän hienouden huomioiminen kuitenkin rikastaisi kaikkien elämää.

Vielä ei olla läheskään perillä tasa-arvoisessa maailmassa, mutta pieniä askelia on otettu. Sertifikaatin lanseeraus synnytti heti innostunutta keskustelua ja kommentointia sekä liikutti jopa kyyneliin. Autismisäätiön toiveissa on, että sertifikaattia lähtevät nyt hakemaan ihmisten arjessa mukana olevat toimijat, kuten kaupat ja kauppakeskukset, elokuvateatterit, parturit ja kosmetologit. Saavutettavuus ja esteettömyys ovat modernin yhteiskunnan perusedellytyksiä, ja yritykset voisivat saada pienillä muokkauksilla ison joukon uusia, tyytyväisiä asiakkaita.

Lisätietoja tarjoaa

Johanna Talvela
Director, Sustainability & communications
+358503653222
johanna.talvela@miltton.fi