Määrällisen tutkimuksen asiantuntija

Milttonista on tullut Suomen suurin markkinointiviestintätoimisto luomalla kokonaisvaltainen tarjoama luovia ja strategisia palveluita sekä uskomalla ihmisiin, älykkyyteen ja muutokseen. Etsimme kasvavaan joukkoomme tutkijaa, joka on ennakkoluulottomasti valmis navigoimaan ennen kaikkea määrällisen tutkimuksen maailmassa. Tule työskentelemään tutkimustiimissä, joka tuottaa laaja-alaisesti ymmärrystä asiakkaillemme mm. viestinnän, markkinoinnin, strategian, vastuullisuuden ja yrityskulttuurin parissa. Tarjoamme näköalapaikan suomalaisen liiketoiminnan maailmaan, jossa luodaan mielenkiintoisia projekteja ja työskennellään jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Yhdistämällä ihmisten asiantuntijuutta yhteiskunnan eri siiloista, autamme asiakkaitamme ymmärtämään, tulkitsemaan ja toimimaan yhteiskunnallisissa muutoksissa New Nordics -alueella nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä teemme

Milttonin tutkijat toteuttavat tutkimuksia niin asiakkaillemme kuin Milttonin omille asiantuntijoillemme. Työskentelemme Milttonin koko palvelutarjonnan parissa, eli työmme on erittäin vaihtelevaa. Toteutamme niin laadullisia kuin määrällisiä tutkimuksia, jotka kooltaan vaihtelevat muutaman päivän pituisista desktop-tutkimuksista usean kuukauden pituisiin tulevaisuusskenaarioiden määrittelyprojekteihin.

Tiivistettynä työhösi kuuluvat seuraavat tehtävät:

  • Tutkimusten suunnittelu: Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, parhaimman tutkimusratkaisun löytäminen ja tutkimussuunnitelman luominen
  • Tiedonkeruu: Tiedonkeruu, joko kumppaniyritystemme kanssa tai Milttonin omia tutkimusresursseja käyttäen
  • Tiedon analyysi ja raportointi: Aineiston käsittely, analyysit ja tulosten raportointi esim. PowerPointissa.
  • Projektinhallinta: Kaiken yllä kuvatun toteuttaminen siten, että aikataulussa pysyy järki, budjetti ei räjähdä käsiin ja kollegat yhä moikkaavat kahvikoneella

Mitä odotamme sinulta

Työmme on monipuolista, joten meille sopiva asiantuntija voi tulla hyvinkin erilaisista taustoista. Tehtävässä painotetaan määrällisen tutkimuksen osaamista, mutta työnkuvaa voidaan laajentaa myös sen mukaan, missä asioissa haluat kehittyä.

Yleisesti toivomme hakijalta suurin piirtein seuraavaa:

  • Kokemusta määrällisestä tutkimuksesta. Eikä laadullinenkaan tutkimus toivottavasti aiheuta pelkotiloja.
  • Vähintään vuoden kokemusta tutkijan työstä sellaisissa tehtävissä, jotka liittyvät johonkin Milttonin palvelualueeseen. Aiempi työsi voi olla esimerkiksi mediatoimistossa, kuluttajaymmärryksen parissa, palvelumuotoilun maailmassa tai markkinatutkimusyrityksessä.
  • Hyvän suomen kielen taidon lisäksi pystyt kommunikoimaan myös englanniksi kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Lisäksi toivomme sinulta halukkuutta oppia puhumaan konsulttia, designeriä, viestijää tai vaikkapa brändääjää. Teemme töitä tiiviissä yhteistyössä Milttonin muiden asiantuntijoiden kanssa, ja meitä on yhteensä jo miltei 400.
  • Tunnistat vähintään yhden seuraavista termeistä: SPSS, Stata, Python, Google Data Studio, PowerBi tai CAWI-haastattelut.
  • Huolellisuus, itseohjautuvuus ja epävarmuuden sietokyky ovat perusedellytyksiä kiireisessä toimistotyössä selviämiseen.
  • Ennen kaikkea haluat kehittyä tutkijana ja olla mukana uudenlaisien tutkimusratkaisujen kehittämisessä. Jopa ripaus luovuutta on tässä työssä tervetullutta.

Mitä tarjoamme sinulle

Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä tutkimuksen asiantuntijana, seurata läheltä suomalaista ja kansainvälistä yritysmaailmaa sekä työskennellä todella kovatasoisen asiantuntijaryhmän kanssa, jotka ovat vielä kaiken päälle erinomaisia työkavereitakin. Mitä todennäköisimmin tämä työ on nykyistäsi monipuolisempi!

Jos olet kiinnostunut, laita hakemus palkkatoiveineen 7.6.2021 mennessä täällä.

Lisätietoja antaa Research & Insight Manager Hanna Kinnunen hanna.e.kinnunen@miltton.fi (0442167591).