Fortum Ways of Working

TAVOITE & NÄKEMYS

Miltton Sparksin Fortumille suunnittelema ja toteuttama Ways of Working -kulttuurinmuutosohjelma räätälöitiin tukemaan koko organisaation muutosprosessia ja strategiaa. Sen tavoitteena oli uudistaa Fortumin työskentely- ja johtamistapoja sekä vahvistaa organisaation sisäistä yhteistyötä ja hyvinvointia. Lisäksi ohjelma tuki Fortumin pääkonttorin fyysistä muuttoa.

Ohjelma kehitettiin kattamaan kaikki organisaation tasot sekä yksittäisen työntekijän että koko työyhteisön näkökulmasta. Sisällöllisesti se perustui neurotieteen ja positiivisen psykologian tuoreimpaan tutkimukseen tarjoten osallistujille työkaluja johtamisen ja yhteistyön ohella myös ajan- ja energianhallintaan. Lisäksi hyödynnettiin TUFF-johtajuusvalmennuksen menetelmiä vaikeiden keskusteluiden käymiseksi sekä Milttonin osaamista ja kokemusta valmentamisesta ja muutoksen toteuttamisesta.

RATKAISU & ONNISTUMINEN

Ohjelma käynnistyi vuonna 2017 ja koostui kolmesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta, joissa esimiehet saivat työkaluja itsensä ja muiden johtamiseen. Esimiehet tunnistivat uusia johtamisen malleja ja tyylejä, harjoittelivat työpajojen fasilitointia ja vaikeiden keskustelujen käymistä sekä kehittivät itsensäjohtamistaitojaan. Lisäksi Fortumin esimiehiä valmennettiin muutosjohtamiseen ja -viestintään. Koko henkilöstön muutoskyvykkyyttä kehitettiin kaikille avoimissa seminaareissa, ja työntekijät veivät uudet oppinsa käytäntöön omissa työyhteisöissään.

WoW-ohjelmaan osallistui yli 170 Fortumin esimiestä sekä n. 750 työntekijää, ja se jatkui helmikuuhun 2018 saakka.

“Hyviä työkaluja hankaliin keskusteluihin.”

“Uusien työskentelytapojen oppiminen on jännittävää, ja etenkin antoisampi sosiaalinen ilmapiiri on mahtava askel nykyaikaisen työympäristön suuntaan.”

Lisätietoja:

Daria Pritup

Projektipäällikkö

daria.pritup@miltton.fi