Stena LIFT

TAVOITE & NÄKEMYS

Stena Recycling halusi muuttaa johtamis- ja organisaatiokulttuuriaan, lisätä bisnesymmärrystä sekä sitouttaa esimiehiä entisestään yhteisiin tavoitteisiin. Miltton Sparks loi Stenalle valmennusohjelman, jossa osallistujat pääsivät vaikuttamaan Stenan muutostavoitteisiin ja tulevaisuuteen.

Yhteisten tavoitteiden löytymisen lisäksi päämääränä oli lisätä osallistujien itsevarmuutta johtajina sekä kehittää heidän yhteistyö-, kommunikaatio- ja johtamistaitojaan. Stena LIFT antoi esimiehille valmiuksia ja motivaatiota muutoksen toteuttamiseen.

RATKAISU & ONNISTUMINEN

Stena LIFT käynnistettiin keväällä 2017. Kahden päivän valmennuksia pidettiin neljä kertaa vuodessa noin 20 esimiehelle ja johtoryhmän jäsenelle. Heitä valmennettiin muun muassa itsensäjohtamis- ja ajanhallintataidoissa, ja ohjelman aikana he veivät uudet oivalluksensa ja osaamisensa omiin tiimeihinsä ja organisaatioihinsa. Stena LIFTin myötä osallistujien bisnesymmärrys on lisääntynyt, kommunikaatiotaidot parantuneet ja itsetuntemus vahvistunut. LIFT-ohjelma on vielä käynnissä – ohjelman kymmenes valmennus järjestetään keväällä 2019.

”Ohjelma haastaa tuoreella ja rakentavalla tavalla esimiehiä parantamaan johtamistaan. Erinomaiset valmentajat antoivat uusia oivalluksia ja energiaa yritykseen. Tämä on vasta alkua, tästä se lähtee.”

 

Lisätietoja:

Pia Alfthan
Projektimanageri
pia.alfthan@miltton.fi