Elinkeinoelämän keskusliitto: Työ ei syrji

HAASTE

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) halusi osallistua vuonna 2018 kuumana velloneeseen tasa-arvokeskusteluun ravistellakseen suomalaisessa työelämässä esiintyvää syrjintää. Uudenlaista asemaa julkisessa keskustelussa hakeva EK halusi puhutella sekä työnantajia että -tekijöitä.

RATKAISU

EK:lle luontevinta on puhua työstä. Keskittymällä kampanjassa työhön, voitaisiin puhua syrjimättömyyden perusperiaatteista, työntekijöiden oikeuksista ja työntekijöiden vastuista ja tarpeista tavalla, johon kaikkien osapuolten oli helppo tulla mukaan. Samalla voitaisiin ravistella asenteita. Sillä jos työ itsessään ei syrji, täytyy vastuun syrjimättömyydestä olla meillä muilla.

TAVOITTEET

Luoda kansallinen puheenaihe herättämällä yhteiskunnallista keskustelua työsyrjinnästä. Saada mukaan laajalti yrityksiä eri sektoreilta ja luoda heidän käyttöönsä helposti sovellettava sisäisen viestinnän kampanja sekä positioida EK uudella tavalla kansallisessa keskustelussa, joka resonoisi kautta poliittisen spektrin.

INSIGHT

Liian usein työn ja tekijän väliin tulee syrjintä. Se on turhaa, sillä työtä kiinnostaa vain, tuleeko se tehdyksi. Työ ei syrji, sen tekevät asenteet. Ydinajatus oli yksinkertainen, ja sitä kommunikoitiin kaikissa kampanjan materiaaleissa.

CREATIVE

Laajaa yleisöä puhuttelevan asennekampanjan näkyvyys ja mediahuomio varmistettiin kampanjaviestiä tehokkaasti toistavilla luovilla toteutuksilla. Sen lisäksi kampanjalla haluttiin aktivoida ja rohkaista yrityksiä konkreettisiin arkipäivän tekoihin syrjinnän kitkemiseksi.

Tämän vuoksi kampanjan sävyksi valikoitui puhetapa, joka vältti syyllistämistä ja haki aktiivisesti asennemuutosta. Tämä oivaltava, kevyt lähestymistapa teki aiheesta helposti omistettavan työnantajille ja mahdollisti vaikeatkin keskustelut.

Yritysten aktivoimiseksi kampanjaan osallistuminen tehtiin helpoksi avoimen some-haasteen avulla. Kampanjaan pystyi liittymään sitoutumalla syrjimättömyyteen kampanjasivustolla. Tämän lisäksi yrityksille tarjottiin laajalti Milttonin suunnittelemia ja toteuttamia materiaaleja, joilla kampanja voitiin jalkauttaa yrityksissä. Lisäksi yrityksiä opastettiin yhdenvertaisuuden edistämisessä eri keinoin, mm. EK:n ja Milttonin yhdenvertaisuusasiantuntijoiden valmennuksilla.

Kampanjalle luotiin monikieliset viestit, joiden tuli puhutella eri alojen työntekijöitä ja huomioida syrjinnän eri muodot.

TULOKSET

Kampanjaan liittyi yli 400 yritystä eri sektoreilta. Yritykset hyödynsivät kampanjamateriaaleja laajasti sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässään, järjestämällä tilaisuuksia, jakamalla materiaaleja ja tiedottamalla kampanjasta. Yritykset raportoivat hyödyntäneensä kampanjaa rekrytoinnissa ja uusien työntekijöiden perehdytystilaisuuksissa. Osana kampanjaa yritykset toteuttivat myös erilaisia tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä edistäviä hankkeita. Työnantajat pilotoivat anonyymia rekrytointia, toteuttivat yhdenvertaisuuskyselyitä toimintatapojensa kehittämiseksi, järjestivät monimuotoisuuskoulutusta, ja toivat yhdenvertaisuutta vahvemmin osaksi vastuullisuusohjelmaansa. Yritykset raportoivat myös avoimesta keskustelusta ja rohkaistumisesta syrjintätapausten käsittelyyn.

Mediamainonnalla tavoitettiin yhteensä yli kolme miljoonaa kohderyhmään kuuluvaa suomalaista suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa.

Kampanjavideon tuotannosta vastasi Cocoa.

KIINNOSTUITKO?

Ota yhteyttä Panu Mäenpäähän

panu.maenpaa(at)miltton.fi
+358 50 301 1332