Et ole yksin

Urheiluharrastuksen on oltava turvallista – aivan kaikille.

Tavoite

Et ole yksin -palvelu tarjoaa tukea chatin ja puhelinpäivystyksen avulla epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilun parissa kokeneille lapsille ja nuorille. Miltton auttoi Olympiakomiteaa ja Väestöliittoa tukemaan palvelun viestintää syksyllä 2022. Kohderyhmänä palvelulle ja sen viestintäkampanjalle olivat ensisijaisesti nuoret urheilijat ja harrastajat urheiluseuroissa valtakunnallisesti ympäri Suomen. Kampanjan avulla haluttiin erityisesti kasvattaa nuorten tietoisuutta palvelusta.

Milttonin rooli oli huolehtia kampanjan viestintäkokonaisuudesta, johon sisältyi vaikuttajaviestintää, maksettua näkyvyyttä sekä sosiaalisen median sisällön tuottamista urheiluyhteisön käyttöön. Olympiakomitea ja Väestöliitto haki kumppania, joka viestii vakuuttavasti, laadukkaasti ja pitkäjänteisesti tästä tärkeästä palvelusta nuorille.

Näkemys

Väestöliiton ja Olympiakomitean Et ole yksin -palvelu edistää jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Palvelu pyrkii viestintäkampanjan myötä kertomaan, ettei kiusaamisen tai häirinnän uhri ole yksin, vaan hänelle löytyy tukea ja turvallista jutteluseuraa. Kampanjassa haluttiin myös tuoda palvelu esille helposti lähestyttävänä ja matalan kynnyksen alustana, jossa kuka tahansa voi anonyymisti kertoa kokemuksistaan.

Kampanjaan otettiin mukaan huolellisesti kuratoidut vaikuttajat, jotka edustivat mahdollisimman laajaa lajikirjoa tavoittaaksemme eri kohderyhmiä. Mukana oli myös vaikuttajia urheilun ulkopuolelta, kuten nuorten suosima podcast Jäbät & Tunteet, joiden juontajat ovat entisiä harrastajia ja valmentajia. Kampanjan pääviesti tehtiin kirkkaaksi ja sitä toistettiin kaikissa kampanjan materiaaleissa. Sosiaalisen median kanaviin tehtiin erottuvat luovat, visuaaliset ja huolellisesti sanoitetut materiaalit, joihin urheilun toimijoiden oli helppo samaistua. Rakensimme yhdessä Väestöliiton ja Olympiakomitean kanssa viestinnän tavoittavuuden ja vaikuttavuuden mittaristot, joiden reagointia ja seuraamista tarkkailimme.

Luova ratkaisu

Kampanjan pääviesti – kenenkään ei tulisi jäädä yksin – haluttiin tuoda luovalla tavalla esille. Ei väliä mitä lajia harrastat, yksin et jää. Tätä esiteltiin lajikarusellin kautta. Toinen pääteema – palvelun helppokäyttöisyys ja avunsaannin matala kynnys – viestittiin chat-animaatioiden avulla. Kampanjavisuaaleissa jatkettiin palvelun tärkeää sanomaa kuvavalintojen, tonaliteetin ja yleisilmeen kautta. Lopputuloksena oli kuvat ja animaatiot, jotka toivat esiin Et ole yksin -palvelun vakavan teeman hillitysti ja tunnistettavasti.

Tuotimme materiaalia kahdella tasolla. Teimme Olympiakomitealle ja Väestöliitolle yleismateriaaleja jaettavaksi jakaa omilla sosiaalisen median kanavillaan. Yleismateriaalit tulivat myös hyvin pienempien lajiliittojen, seurojen ja joukkueiden käyttöön ja jakamiksi. Teimme mm. chat-animaatioita, joilla viestittiin palvelun nimettömyyttä ja matalaa käyttökynnystä. Tarkoituksena oli tätä kautta myös madaltaa lajiliittojen kynnystä viestiä vaikeasta aiheesta.

Teimme toisena kokonaisuutena seitsemälle suurelle lajiliitolle lajispesifit ja kustomoidut visuaaliset materiaalit. Tähän kokonaisuuteen kuului myös vaikuttajaviestintää, jonka myötä vaikuttajat toimivat lajiliittojen kampanjan ”kasvoina”, tavoittaen lajin yleisöä kattavasti. Halusimme, että vaikuttajat toisivat kohderyhmille samaistumispintaa, lisäten aiheen ja palvelun uskottavuutta: yhtenäisistä pääviesteistä huolimatta vaikuttajat jakoivat sisältöä aina omalla tyylillään ja sävyllään.

Onnistuminen

Kampanja onnistui mainiosti tavoitteissaan. Tärkein saavutus oli apua tarvitsevien nuorten ohjaaminen palveluun: kampanjan myötä palvelu vastaanotti ennätysmäärä yhteydenottoja ja apua saatiin sitä tarvitseville. Sosiaalisessa mediassa viestintäkokonaisuus menestyi loistavasti: alhainen tavoittavuuden hinta (2,16 €) viestii kohderyhmälle mieleisestä mainonnasta. Kampanjan kattavuus oli miltei 700 000 ihmistä ja mainoksia katseltiin yhteensä 2,5 miljoonaa kertaa.

Saimme kiitosta kampanjan sujuvasta ja mutkattomasta yhteistyöstä Olympiakomitean, Väestöliiton ja lajiliittojen kanssa. Myös yhteistyö lajiliittojen vaikuttajien kanssa onnistui moitteettomasti: vaikuttajat lähtivät ilomielin mukaan kampanjaan hyvän ja tärkeän aiheen puolesta. Vaikuttajat saivat suurta kiitosta seuraajiltaan tärkeän aiheen esiin nostamisesta ja palvelun näkyvyyden lisäämisestä – moni seuraaja keskusteli omista kokemuksistaan kommenttikentissä ja lähestyi vaikuttajia yksityisviesteillä. Olympiakomitea ja Väestöliitto kuvailivat kampanjan onnistumista seuraavanlaisesti:

”Keskeistä onnistuneessa kampanjassamme oli tiivis yhteistyö laajan verkoston kanssa, joka kumpusi kaikkien yhteisestä halusta rakentaa häirintävapaata urheilua”.

Lisätietoa tarjoaa

Otso Lukka
Communications consultant
otso.lukka@miltton.com