EU:n kestävän rahoituksen taksonomia on askel kohti vastuullisuutta

Sääntelyn eteneminen on vastuullisesti toimivien ja siihen tähtäävien yritysten etu. Pauliina Saares tekee napakan yhteenvedon yhdestä EU:n ajankohtaisesta vastuullisuustyökalusta, kestävän rahoituksen taksonomiasta.

Kun aikoinaan parikymmentä vuotta sitten aloitin työt yritysvastuun parissa, oli EU:n tämänhetkinen agenda aiheesta pelkkä haave. Nyt vastuullisuuteen liittyvää sääntelyä on putkessa paljon: valmistelussa ovat esimerkiksi huolellisuusvelvoite ja ei-taloudellisen tiedon raportointi. Ajankohtaisiin vastuullisuusaiheisiin lukeutuu myös EU:n kestävän rahoituksen taksonomia, joka on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kestäviä rahoitusmarkkinoita koskevaa toimenpidekokonaisuutta.

**

EU:n kestävän rahoituksen taksonomiassa, eli luokittelujärjestelmässä on kuusi ympäristötavoitetta, joita vasten kestävyyttä peilataan: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, veden ja merellisten resurssien kestävä käyttö ja suojelu, siirtymä kiertotalouteen, saasteiden ehkäisy ja hallinta sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Käytännössä taksonomia on työkalu, jonka avulla sijoittajien, yritysten ja EU:n jäsenvaltioiden pitäisi pystyä suuntaamaan ja suunnittelemaan rahoitusta kestävän kehityksen yhteiskuntaa edistäviin toimiin.

Taksonomiassa määritellään taloudelliselle toiminnalle kolme kategoriaa: vihreät, mahdollistavat ja siirtymää tukevat investoinnit. Viimeksi mainitusta kategoriasta on käyty eniten kädenvääntöä, mm. kaasuun liittyen.

Taksonomiassa on mukana myös merkittävän haitan periaate. Tämän periaatteen myötä investointi ei voi päästä vihreälle listalle, mikäli se aiheuttaa merkittävää haittaa muille kestävän kehityksen osa-alueille. Yleisesti ottaen ollakseen taksonomiakelpoinen toimenpiteen on hyödytettävä merkittävästi vähintään yhtä kuudesta tavoitteesta, oltava tuottamatta merkittävää haittaa viidelle muulle tavoitteelle ja oltava YK:n, OECD:n ja ILO:n työ- ja ihmisoikeusperiaatteiden mukainen.

**

Kestävän rahoituksen taksonomian ympärillä on käyty niin kriittistä kuin kiittävää keskustelua. Monet tahot pitävät tärkeänä sitä, että luokittelujärjestelmän myötä esimerkiksi viherpesua pystytään estämään ja keskustelu ilmastoriskeistä lisääntyy. EU:n ilmastotavoitteet edellyttävät suuria investointeja puhtaaseen energiaan ja taksonomian nähdään olevan toimiva työkalu fossiilisiin suuntautuvien investointien määrän vähentämiseen.

Kehittämisen varaa taksonomiassa on nähnyt esimerkiksi pohjoismainen energiasektori, joka on kritisoinut luokittelujärjestelmää teknologisesta valikoivuudesta ja siitä, että se kohtelee energiamuotoja eri tavoin.

Myös siitä on käyty keskustelua, onko ihmisoikeus- ja työstandardien minimin saavuttaminen riittävä taso, vai olisiko taksonomiassa oltava mukana myös kriteeristö sosiaalisia tavoitteita hyödyttävistä toimenpiteistä.

**

Vaikka taksonomia koskee alkuvaiheessa vain rahoitusalaa ja joitain suuria pörssiyhtiöitä, kannattaa myös muiden organisaatioiden olla siitä kiinnostuneita. Maapallon kantokyvyn rajojen vastaan tuleminen on valtava haaste kaikille yhteiskuntien toimijoille.

On selvää, että nykyisellä luonnonvarojen kulutustahdilla myös bisneksen toiminta- ja menestysedellytykset törmäävät lähitulevaisuudessa seinään. MEP Sirpa Pietikäisen sanoin: vihreys on jo täällä ja fiksut yritykset näkevät, että luonnonvarojen kestävän käytön varat on ylitetty. Lyhytnäköinen voitontavoittelu hinnalla millä hyvänsä ei ole enää vaihtoehto työnsä jatkuvuudesta välittäville organisaatioille. Sääntelyn kasvun lisäksi myös niin kuluttajien kuin sijoittajien vaatimukset vastuullisuudesta ovat olleet nousussa jo hyvän aikaa.

Sääntelyn lisääntyminen saattaa lisätä työtä esimerkiksi raportoinnin määrän myötä, mutta samalla se kuuluisa pelikenttä tasoittuu. Tämä on vastuullisen liiketoiminnan etu.

Me Milttonilla voimme auttaa yrityksiä ymmärtämään millaisia mahdollisuuksia ja haasteita EU:n yritysvastuusäädökset voivat toiminnalle tuoda. EU:n kestävän rahoituksen taksonomia otetaan näillä näkymin käyttöön jo vuoden 2022 alussa, joten sen suhteen kannattaa olla kartalla viimeistään nyt.

Pauliina Saares on Milttonilla juuri aloittanut Senior Advisor. Järjestöissä, politiikassa ja yrityksissä työskennellyt Pauliina on kokenut vaikuttamisen, vastuullisuuden ja viestinnän ammattilainen, jonka sydän palaa kestävälle kehitykselle.

Miltton Futures –tapahtumasarja sai jatkoa 17.3. kun pureuduimme käsittelemään EU:n taksonomia-asetusta eli EU:n laajuista kestävien investointien luokitusjärjestelmää, joka luo yhteneväiset kriteerit sille, millaisia sijoituskohteita voidaan pitää kestävinä. Keskustelua alusti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, toinen taksonomian pääneuvottelijoista. Panelisteina mukana oli myös Suomen Pankin johtava vastuullisuusasiantuntija Anna Hyrske, Ylvan Chief Sustainability Officer Antti Ruuska, Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja Merja Paavola, Metsäteollisuus ry:n johtaja ja pääekonomisti Maarit Lindström, sekä Milttonin johtava neuvonantaja Lotta Nymann-Lindegren.

Katso tallenne tapahtumasta täältä: