Fingrid Loikka

TAVOITE & NÄKEMYS

Fingrid Loikka käynnistettiin alkuvuodesta 2018 valmentamaan yhtiön asiantuntijoista vaikuttajia kehittämällä erityisesti heidän viestintä-, vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojaan. Ohjelmaan hakeneista valittiin yhteensä 30 asiantuntijaa eri puolilta organisaatiota.

RATKAISU & ONNISTUMINEN

Rakensimme yhdeksän kuukauden mittaisen ohjelman, johon sisältyi 6,5 lähipäivää, key note -puheenvuoroja, yritysvierailuita sekä itsenäistä työskentelyä. Lisäksi osallistujien esimiehille järjestettiin kaksi puolen päivän valmennusta, joissa annettiin heille apua ja vinkkejä alaistensa tukemiseksi Loikka-matkalla. Koko ohjelman ajan oli käytössä virtuaalinen yhteistyöalusta Humap Real yhteiseen keskusteluun, reflektointiin ja välitehtäviin.

Loikka edisti osallistujien taitoja muun muassa itsensä johtamisen, vaikuttavan vuorovaikutuksen, viestinnän ja esiintymisen osalta. Lisäksi ohjelman aikana treenattiin coachingia sekä edistettiin ymmärrystä Fingridin arvoista, sidosryhmistä ja asemasta yhteiskunnassa. Valmennus myös lisäsi yhteistyötä yli organisaatiorajojen.

”Huikea määrä asioita mitkä ovat jo jääneet itselle käyttöön tai ovat jäämässä käyttöön. Henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta mahtava koulutus, ja veikkaan että työnantaja myös hyötyy koulutuksesta moninkertaisesti sijoitetun pääoman.”

”Loikka oli erinomaisesti järjestetty, organisoitu, suunniteltu. Loikasta on ensimmäisestä päivästä asti tullut sekä työelämään että arkielämään työkaluja.”