Fortum Leading for Passion and Performance

TAVOITE & NÄKEMYS

Fortumin esimiehille suunnatun Leading for Passion and Performance -valmennusohjelman tavoitteena oli asennemuutos sekä sitoutuneemman yrityskulttuurin luominen. Sen avulla haluttiin lisätä osallistujien ymmärrystä strategiasta ja siitä, kuinka viedä se käytäntöön sekä auttaa heitä kasvamaan rohkeiksi, omistautuneiksi ja inspiroiviksi johtajiksi.

Miltton tunnisti kolme keskeistä teemaa ohjelman kulmakiviksi: itsensä johtamisen, muiden johtamisen ja vaikuttamisen sekä Fortumin strategian toteuttamisen. Yhdistämällä ja kehittämällä näitä kolmea aluetta Fortumin työntekijät ja esimiehet voivat lisätä työn imua ja sitä kautta työntekijöiden suorituskykyä.

RATKAISU & ONNISTUMINEN

Miltton Sparks suunnitteli ja toteutti valmennusohjelman keväällä 2017. Se koostui 1,5 päivän esimiesleiristä, tuetusta coaching-harjoittelusta pienryhmissä, neuropsykologiaa ja virtuaalijohtamista käsittelevistä webinaareista sekä workshopeista, jotka käsittelivät itsetuntemusta ja kommunikointitaitoja. Ohjelmaan osallistui 60 Fortumin esimiestä, jotka jakavat oppimaansa eteenpäin tiimeissään.

Fortumin strategian sisäistämisen lisäksi ohjelma toi esimiehille motivaatiota, itsevarmuutta muutosjohtamiseen sekä käytännön vuorovaikutusosaamista päivittäiseen esimiestyöhön.

”Innostava kokonaisuus, vaatii paljon pohdintaa ja tiimin tuntemusta sekä vuoropuhelua.”

”Ennen kaikkea ohjelma antoi boostia motivaatioon.”

 

Lisätietoja:

Pia Alfthan
Projektimanageri
pia.alfthan@miltton.fi