Fortum SOL

TAVOITE & NÄKEMYS

Fortum halusi kouluttaa kaikki Fortumin esimiehet ymmärtämään paremmin yrityksen strategista toimintaympäristöä sekä sitä, miten toteuttaa strategia avoimen johtamiskulttuurin avulla. Tavoitteena oli määritellä yhteisvoimin ne elementit, joista Fortumin ketterät toimintamallit muodostuvat ja tarjota vankka pohja yhteistyölle.

Miltton Sparks loi Fortumille kansainvälisen Strategy and Open Leadership eli SOL-johtamisvalmennuksen, jossa eri yksiköt ja kansallisuudet työskentelivät yhdessä yhteisen avoimen johtajuuden vahvistamisessa sekä strategiakeskusteluiden parissa.

RATKAISU & ONNISTUMINEN

Puolentoista päivän johtamisvalmennus toteutettiin 12 kertaa vuoden 2018 aikana, ja siihen osallistui yhteensä 600 johtajaa eri puolilta maailmaa ja useilta toimialoilta.

SOL syvensi johtajien ymmärrystä Fortumin strategiasta ja auttoi sisäistämään avoimen johtajuuden periaatteet. Samalla se tarjosi osallistujille alustan verkostoitumiseen ja ideointiin sekä mahdollisuuden harjoitella käytännössä Fortumin ketteriä työskentelytapoja.

”Valmennus oli tiukka ja vaativa. Hyvin suunniteltu ja selkeästi toteutettu. Vaivannäön arvoinen.”

“Välittää hyvän viestin yritykselle siitä, kuinka tärkeitä avoin johtajuus ja strategia ovat.”

“Monimutkaiset aiheet oli selitetty ymmärrettävällä tavalla. Hyvin käytännöllisiä työkaluja päivittäisiin toimiin tiimillemme. Fantastista moderointia.”

Lisätietoja:

Pia Alfthan
Projektimanageri
pia.alfthan@miltton.fi