Hän – Suomen kielen kaunein sana?

TAVOITE

Ulkoministeriön koordinoima Finland Promotion Board kokoaa yhteen Suomen maakuvatyötä tekevät tahot ja päättää maakuvaviestinnän suurista linjoista, kuten vuosittaisista yhteisistä teemoista. Vuonna 2019 Finland Promotion Board halusi painottaa maakuvaviestinnässä Suomen poikkeuksellista historiaa yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentamisessa. Työ kohti tasa-arvoa jatkuu, mutta suomalaisen yhteiskunnan tarinassa on jo paljon hyvää muulle maailmalle jaettavaa. Maakuvaviestinnän työkaluiksi haluttiin helposti suurlähetystöjen, yritysten ja muiden tahojen käyttöön muovautuva viesti, materiaaleja ja tekoja, jotka kaikki kertovat yhdenvertaisen Suomen tarinaa.

NÄKEMYS

Käyttämämme sanat rakentavat kokemustamme maailmasta. Suomessa on kielen syntyvaiheista (ensimmäinen kirjoitettu viittaus Agricolan ABC-kirjassa 1543) lähtien ollut kaikille sukupuolille yksi yhteinen persoonapronomini, hän. Hän ei erottele kohteensa sukupuolta, sosioekonomista asemaa tai arvoa. Pronomini tarjoaa kaikille yhtäläiset lähtökohdat osallisuuteen, ja siksi rakensimme sanasta symbolin koko yhdenvertaisen Suomen tarinalle. Kampanjassa Suomi kiitti maailman muita kieliä niiltä saamistaan sanoista – 80 prosenttia suomen sanoista on lainattu muualta – ja antoi vastalahjasi yhden, yhdenvertaisen hänin.

LUOVA IDEA JA TOTEUTUS

Yhden sanan ympärille rakentui mukaan kutsuva ja moniääninen kampanja. Halusimme viedä suomenkielisen sanan maailmalle ja siinä onnistuttiin! Toteutimme valittuihin maakuvatyön kannalta keskeisiin kaupunkeihin ja kohdemaihin ulkomainonta- ja mediakampanjoita. Ulkomainoksissa Suomi kiitti lainasanoista Lontoossa, Brysselissä ja Berliinissä. Hän näkyi myös mm. New Yorkin Times Squarella ja Washington DC:n Pride-kulkueessa. Suomen suurlähetystöille luotiin Hän Honours -tunnustuspalkinnot, joilla kymmenet suurlähetystöt kiittivät paikallisia yhdenvertaisuustyötä tehneitä tahoja. Tähän mennessä Hän Honourseja on jaettu mm. Brasiliassa, Egyptissä, Australiassa, Japanissa, Ranskassa, Indonesiassa, Espanjassa, Unkarissa,Thaimaassa, Saksassa, Namibiassa ja Puolassa. Vuoden vaihtuessa “nokkela Hän-kampanja” huomioitiin The Guardianin artikkelissa, jossa uusi naisjohtoinen hallitus nostettiin kuvaksi suomalaisesta mahdollisuuksien tasa-arvosta. Onko hän suomen kielen kaunein sana?

Asiakas: Finland Promotion Board
Kumppanit: Duotone (kuvat: Sofia Okkonen), Videolle.fi, Aucor

Katso case-video:

Ota yhteyttä:

Mikko Hakkarainen
mikko.hakkarainen(a)miltton.com