Helsingin kaupunki: Merihaan etnografinen tutkimus ja vuorovaikutustyö

Haaste​

Helsingin kaupunki käynnisti Merihaan alueen kaavoitusprosessin, jonka alussa asemakaavoituksessa haluttiin tarkemmin ymmärtää kaupunkilaisten tarpeita ja toiveita alueen tulevaisuudesta.

Tutkimusratkaisu​

Ymmärryksen lisäämiseksi toteutimme Merihaan alueella etnografisen tutkimuksen. Etnografisessa tutkimuksessa tunnistettiin tarve kaupunkilaisten osallisuuden parantamiselle alueella. ​

Tutkimuksen myötä jatkoimme vuorovaikutustyötä Merihaassa yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Osana vuorovaikutustyötä tuimme kaupunkia viestinnässä ja järjestimme yhteistyössä tilaisuuksia asukkaille.​

Lisäksi toteutimme kyselyn, joka keskittyi kaupunkilaisten toiveisiin Merihaan alueelle sekä suhtautumiseen skenaarioihin alueen tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi 250 alueen asukasta tai muuta alueella liikkuvaa. ​

Tulokset​

Etnografinen tutkimus ja vuorovaikutustyö auttavat Helsingin kaupunkia suunnittelemaan kaavoitusta ja kehittämään aluetta asukaslähtöisemmin. Prosessi tuki myös asukkaiden osallisuutta alueen kehittämisessä. ​
Tutkimus ja vuorovaikutustyö myös tukevat alueen suunnitteluperiaatteiden laatimisessa. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat alueen kaavaa ja kehitystä tulevaisuudessa.

Lisätietoa tarjoaa

Annika Lepistö
annika.lepisto(a)miltton.com