Huhtamäki – Think Circle: sidosryhmäviestintää virtuaalisesti

TAVOITE: ”Huhtamäen vuosi 2020 oli kaikin puolin erityinen: ruokateollisuuden kiertotalouden mullistukseen vastaava uusi strategiamme lanseerattiin samalla kun vietimme satavuotisjuhlaamme. Aika oli sopiva tuoda Huhtamäkeä esiin kestävän ruokapakkaustoiminnan ajatusjohtajana ja kiertotalouden ratkaisijana. Monipuolisten sisältöjen ja paneelikeskustelun avulla halusimme tehdä ison keskustelunavauksen aiheen ympärillä ja luoda alustan keskustelun jatkamiseksi sidosryhmiemme kanssa.

Keskustelua taustoitti ajatus siitä, että jos innovaatioita, lainsäädäntöä tai muita valintoja tehdessä ei oteta huomioon koko arvoketjua, voi lopputulos tuoda hyötyä yhdelle mutta tehdä hallaa toisen liiketoiminnalle tai – mikä pahempaa – vastuullisuudelle.

Kutsuimme päättäjiä, asiantuntijoita ja yritysmaailman edustajia ympäri maailman käynnistämään avointa dialogia omista näkökulmistaan. Tavoite oli kunnianhimoinen: luoda tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa yhdessä foorumi, jossa tartutaan suoraan suurimpiin ongelmiin, joita kohtaamme todellisen, kestävän kiertotalouden luomisessa. Tavoitteena oli samalla vastata Euroopan Unionin Green Dealin kunnianhimoisiin tavoitteisiin kestävämmän ruoka- ja pakkausteollisuuden rakentamisesta niin, että liiketoiminnan ja kasvun edellytyksiä pystytään samalla vahvistamaan.”

– Thomasine Kamerling, Huhtamäki, Executive Vice President, Sustainability and Communications

NÄKEMYS:Keskittyminen Huhtamäen rooliin ajatusjohtajana ja ratkaisijana tarjosi hyvät ja ajankohtaiset teemat yrityksen siirtyessä seuraavalle vuosisadalle. Ratkaisuna rakennettiin Think Circle -konsepti, joka loi Huhtamäelle mahdollisuuden olla keskustelun avaaja ja ”pyöreän pöydän” koolle kutsuja. Konsepti vahvistaa Huhtamäen roolia vastuullisen ruoka- ja pakkausteollisuuden aktiivisena toimijana.

LUOVA RATKAISU: Toteutimme Huhtamäelle Think Circle -paneelikeskustelun, asiantuntijaraportin sekä suunnittelimme nämä tuotokset yhdistävän verkkoalustan. Keskustelu jatkuu Think Circle -teeman alla tulevaisuudessa esimerkiksi tapahtumasisältöjen ja uusien artikkelien muodossa.

Ensimmäinen paneelikeskustelu tuotettiin Milttonin Contactless-alustalla täysin virtuaalisesti. Paneelikeskustelun tapahtumapäivänä julkaistiin asiantuntijaraportti, jossa viiden panelistin lisäksi kahdeksan muuta ruoka- ja pakkausalan johtajaa sekä kiertotalouden asiantuntijaa tarttuivat ympäristöä säästäviin liiketoiminnallisiin, lainsäädännöllisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin. Huhtamäki halusi tarjota sidosryhmille mahdollisuuden puhua täysin omista lähtökohdistaan, ja lopputulos on kiinnostavaa luettavaa. Artikkelit ja virtuaalinen paneelikeskustelu julkaistiin Think Circle-sivustolla ja keskustelu aiheen ympärillä jatkuu vuonna 2021.

Think Circlen visuaalinen ilme rakennettiin aiemmin samana vuonna tehdyn brändiuudistuksen perusteiden päälle, henkien itsevarmaa yksinkertaisuutta sekä hyödyntäen kiertotalouteen symbolisesti ja myös kirjaimellisesti sopivaa ympyräteemaa – ajatuksena, että ympyrä ei ole kokonainen, jos jokin sen osanen ei ole mukana keskustelussa. Loimme uusia ympyröitä kuvaamaan keskustelussa mukana olevan verkoston moniäänisyyttä.

ONNISTUMINEN: Think Circle oli Huhtamäeltä onnistunut ja laajalti huomioitu keskustelunavaus. Huhtamäki loi arvokkaita suhteita ja syvensi keskustelua avainsidosryhmiensä kanssa, joita oli edustettuna kattavasti paneelin ja raportin osallistujissa sekä yleisössä. Think Circle -paneelikeskusteluun rekisteröityi 506 osallistujaa, joista 92 % halusi saada tietoa tulevaisuudessa järjestettävistä Think Circle -tapahtumista ja 98 % halusi saada asiantuntijaraportin myös sähköpostitse.

Sidosryhmät olivat edustettuna kattavasti paneeliin osallistuneiden ja raportin tilanneiden joukossa: asiakkaat (15,6 %), toimialan muut toimijat (12,5 %) ja järjestöjen edustajat (7,1 %) muodostivat valtaosan. Paneelikeskustelu ja raportti herättivät aktiivista keskustelua niin tapahtuman aikana kuin sen jälkeenkin sosiaalisessa mediassa, ja toimivat pohjana jatkokeskustelulle. Huhtamäki oli onnistuneesta tapahtumakokonaisuudesta niin vakuuttunut, että toteuttaa vastaavankaltaisten tilaisuuksien sarjan vuonna 2021 ympäri maailman. Myös muuta Think Circle -teeman mukaista sisältöä tarjotaan säännöllisesti verkkosivustolla www.think-circle.com.

Lisätietoa tarjoaa

Jan Westö
Director
+358 40 572 2481
jan.westo@miltton.fi