Kemira STOP-THINK-ACT-turvallisuuskampanja

TAVOITE

Kemira toteutti keväällä 2018 sisäisen, kansainvälisen turvallisuuskampanjan, jonka tavoitteena oli tietoisuuden lisääminen erilaisiin turvallisuusriskeihin liittyen. Työntekijät haluttiin haastaa pohtimaan oman toimintansa vaikutuksia erilaisissa työtehtävissä ja -ympäristöissä. Milttonin tehtävänä oli tuottaa kampanjaan yhteensä 11 kuvitusta 17 eri kielellä. Kuvitusten ensisijainen käyttötarkoitus oli julisteet toimipisteissä ja tehtailla. Lisäksi niitä käytettiin mm. presentaatioissa ja intranetissä.

NÄKEMYS

Kuvitusten suunnittelussa huomioitiin erityisesti se, että julisteiden tulisi visuaalisuudellaan kiinnittää työntekijöiden huomio työpaikalla. Lisäksi niiden tulisi havainnollistaa selkeästi ja ymmärrettävästi kukin työskentelytilanne, sen riskit sekä oikea toimintatapa kyseisessä tilanteessa.

LUOVA RATKAISU

Kuva-aiheeksi valittiin turvallisuusohjeistusta noudattava työntekijä sekä tämän riskialttiisti toimiva varjo. Aitoja tilanteita kuvattiin yksinkertaisin, voimakkain kuvituksin, jotka aukeavat katsojalle ensi silmäyksellä ja erottuvat kiinnostavana elementtinä muusta sisäisestä viestinnästä.

ONNISTUMINEN

”Paras kampanja, mitä meillä koskaan on tehty” -pitkäaikainen Kemiran työntekijä

Asiakas oli tyytyväinen kampanjaan ja sai siitä myös henkilöstöltään hyvää palautetta.