Kuntaliitto: Uusi visio

Millaisia ovat tulevaisuuden erilaiset kestävät kunnat ja kaupungit? Olimme mukana visioimassa tätä osana Kuntaliiton Uudet kestävät kunnat -prosessia.

Työssä tunnistettiin eri kuntatyyppiryhmien kannalta tärkeimmät kulmakivet Kuntaliiton visiotyöskentelyyn, jossa luotiin visioita tulevaisuuden kunnista 2030-luvulla. Lisäksi kartoitettiin tärkeimpiä kuntaryhmäkohtaisia eroja ja yhteneväisyyksiä huomioitavaksi visiotyössä.

Vastasimme kuntaryhmien johdon näkemyksiä kartoittavan tutkimuksen suunnittelusta, fasilitoinnista, analysoinnista ja raportoinnista. Työn pohjalta ideoitiin kuntien ja valtion toimenpiteitä visioiden toteutumiseksi.

Työ liittyy kokonaisuuteen, jossa valmistellaan Kuntaliiton edunvalvontalinjauksia liittyen Valtiovarainministeriön käynnistämään Kuntapolitiikka-työhön. Kantavana teemana keskusteluissa onkin noussut esiin kuntien rooli suhteessa valtioon, yhteistyö valtion kanssa ja ohjaus valtion taholta.

”Mukana olleet ulkopuoliset konsultit toivat uudessa valossa esille kuntakentän keskusteluja tulevaisuudesta. Havainnot ja herättelyt olivat myös pysäyttäviä, ja ne laittoivat pohtimaan syvempiä yhteiskunnan ja asioiden välisiä dynamiikkoja.”

Sini Sallinen, kehityspäällikkö
Kuntaliiton strategiayksikkö

”Tämä oli meille erittäin opettavainen prosessi. Kennon [nykyisin osa Milttonia] haastattelut ja analyysi nosti uusia perustavanlaatuisia näkökulmia kuntien tulevaisuuden toiveista sekä haasteista.”

Ville Nieminen, asiantuntija
Kuntaliiton strategiayksikkö

Lisätietoa tarjoaa

Anna Martela
Johtaja, Tutkimus ja oivallus
anna.martela(a)miltton.com