Kestävän liiketoiminnan rakentajat – laajensimme vastuullisuusosaamistamme ratkaistaksemme uuden ajan yritysten ongelmia

Vastuullisuustyötä ja -lupauksia ei voi enää erottaa yrityksen strategiasta ja toiminnasta. Tähän vastatakseen Miltton on laajentanut vastuullisuusosaamistaan ja työllistää nyt asiantuntijoita niin johtamisen, vastuullisen strategian ja liiketoiminnan kuin ympäristön ja sääntelyn osa-alueilta.

Miltton pyrkii vastaamaan asiakkaidensa uusiin haasteisiin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin laajentamalla vastuullisuusosaamistaan uusilla rekrytoinneilla. Milttonin uudet vastuullisuusasiantuntijat ovat Terhi Koipijärvi, Jonas Palmén, Tiina Piilo ja Eeva Taimisto.

Terhi siirtyi Milttonille Metsähallituksen viestintä-, vastuullisuus ja strategiajohtajan pestistä, ja laajan metsäalan ymmärryksen lisäksi hän tuo asiakkaidemme käyttöön vahvan osaamisen vastuullisuuden kiinnittämisestä liiketoimintastrategian ytimeen.

Jonas palaa Milttonille 2.1.2023 alkaen. Hän tuo mukanaan vahvaa osaamista EU-sääntelyn vaikutuksista, kuten taksonomian soveltamisesta, kestävästä rahoituksesta sekä vastuullisuuden ja taloudellisten vaikutusten yhdistämisestä.

Tiinan pitkä kokemus käytännön vastuullisuustyöstä ja sen kehittämisestä sekä vastuullisuusraportoinnista vahvistaa osaamistamme raportointikysymyksissä, minkä lisäksi hänen ymmärryksensä elintarvikealasta ja esimerkiksi ruoan tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä on erittäin laajaa.

Eeva puolestaan siirtyy Milttonille helmikuussa Stora Ensosta, jossa hän on työskennellyt vastuullisuusviestintäjohtajana sekä Packaging Solutions -divisioonan viestintäjohtajana. Hän tuo Milttoniin arvokasta johtoryhmätason osaamista vastuullisuuden ja viestinnän yhdistämisestä globaalisti toimivan pörssiyhtiön kontekstissa. Eeva tulee vastaamaan Milttonilla vastuullisuusliiketoiminnasta ja siihen liittyvien palveluiden kehittämisestä.

Vastuullisuusasiat nousevat jatkuvasti yhä voimakkaammin esille eri organisaatioiden toiminnassa. Terhin, Jonaksen, Tiinan ja Eevan vahvistaman asiantuntijajoukkomme monipuolinen, kansainvälisen tason kokemus vaativista vastuullisuuteen liittyvistä hankkeista, joissa yhdistyy esimerkiksi liiketoiminnan kehitys, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä kriisiviestintä, tarjoaa kokonaan uuden ulottuvuuden Milttonin neuvonannon palveluihin.

Organisaatiot ja yritykset ovat vastuullisuuden suhteen myös hyvin erilaisissa tilanteissa. Osalla kyse on perusasioiden kuntoon laittamisesta, osa haluaa tehdä merkittäviä panostuksia erottuakseen kilpailijoista ja osalle koko liiketoiminta perustuu kestävämmän maailman rakentamiseen. Kaikkien toimijoiden tulisi menestyäkseen pystyä rakentamaan jatkossa entistä kestävämpää liiketoimintaa, raportoimaan siitä ymmärrettävästi ja sääntelyn muuttuvien vaatimusten mukaisesti, sekä myös viestimään tekemisistään eri sidosryhmille. Kaikki nämä alueet ovat Milttonin ydinosaamista.

”Yritysvastuun kentällä tapahtuu nyt paljon, ja yritysten tulee olla valmiita vastaamaan niin regulaation vaateisiin kuin sidosryhmien kasvaviin odotuksiin. Me tuomme vankkaa osaamista ja nopealiikkeistä apua näihin haasteisiin. Milttonin vastuullisuusosaaminen alkaa olla huippuluokkaa, ja olen innoissani päästessäni johtamaan tätä kasvavaa liiketoiminta-aluetta,” kertoo Eeva Taimisto.

Vastuullisuusosaaminen yhdistettynä Milttonin koko tarjoomaan luo uusia kiinnostavia mahdollisuuksia

Vastuullisuusosaaminen on kantava teema läpi koko Milttonin palvelutarjooman,
ja sen nostaminen aivan uudelle tasolle hyödyttää kaikkia asiakkaitamme. Vastuullisuusteemat ovat myös lähtökohtaisesti globaaleja, ja uusien kansainvälistä kokemusta omaavien neuvonantajien lisäksi Milttonilta löytyy vastuullisuusasiantuntijoita myös Baltiasta, Brysselistä ja Tukholmasta.

Yrityksissä ja organisaatioissa on tarve tarkastella vastuullisuutta jatkuvasti kaikkien keskeisten sidosryhmien näkökulmasta, niin asiakkaiden, päättäjien, median, sijoittajien, työntekijöiden kuin laajasti koko yhteiskunnan. Milttonin vahvuus yrityksenä on monipuolinen valikoima asiantuntemusta näillä eri osa-alueilla.

Kun uudenlainen vastuullisuusosaaminen kytketään yhteen vaikkapa luovan markkinointiviestinnän, vaikuttajaviestinnän, digiosaamisen tai kaikkien näiden kanssa, syntyy aivan uudenlaisia ratkaisuja. Liiketoiminnan keskiössä oleva vastuullisuusosaaminen tuo merkittävää lisäarvoa esimerkiksi asiakkaidemme strategiaprosesseihin ja liiketoimintamallien kehitykseen tai yritysjärjestelyiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

”Vastuullisuus ja siihen liittyvä osaaminen on ratkaiseva tekijä monissa asiakkaidemme kaikkein vaikeimmissa ongelmissa ja kiinnostavimmissa mahdollisuuksissa, eikä sitä siksi voi suunnitella tai tehdä siiloissa. Haluamme, että meillä on parasta mahdollista vastuullisuusosaamista, ja samaan aikaan tämän osaamisen täytyy olla vahvasti läsnä kaikessa neuvonannossamme. Olen erittäin ylpeä, että voimme uusien kollegoidemme myötä entistä paremmin auttaa asiakkaitamme onnistumaan,” kertoo Antti Salomaa, Milttonin Suomen liiketoimintojen johtaja.

Myös yhä tiukentuva EU-sääntely edellyttää jatkossa kaikilta EU-alueella toimivilta yrityksiltä tarkempaa vastuullisuusraportointia ja nousevaa vastuullisuuskehitystä. Samaan aikaan sijoittajat ja muut sidosryhmät vaativat organisaatioilta enemmän ja konkreettisempia vastuullisuuspanostuksia. Kuluttajat taas reagoivat koko ajan herkemmin valheelliseksi koettuun vastuullisuusviestintään, kuten viherpesuun. Jatkossa tavoitteenamme on laajentaa Suomessa jo hyvin korkeatasoista vastuullisuusraportoinnin tarjontaa muillekin markkinoille, sekä kasvattaa ymmärrystä siitä, miten asiakasyrityksemme pystyvät hyvällä vastuullisuustyöllä luomaan uudenlaista arvoa ja kilpailukykyä myös globaaleilla markkinoilla.

Milttonin koko vastuullisuusasiantuntijoiden joukko on käytettävissä neuvonantoon kaikissa asiakkuuksissamme ja projekteissamme. Kuvassa ylärivissä vasemmalta Eeva Taimisto, Matti Pousi, Hanna Ritari, Ilona Koivulehto, Jonas Palmén ja Sara Kansi. Keskellä vasemmalta Pauliina Saares, Tiina Piilo, Terhi Koipijärvi, Tiina Lehti ja Veera Miettinen. Edessä vasemmalta Heidi Kalmari, Krista Sormunen ja Ella Klar. Kuvasta puuttuu Ella Ahmas, Rita Azar, Sofia Donner ja Marianna Pouta.

Lisätietoa tarjoaa

Antti Salomaa
Milttonin Suomen liiketoimintojen johtaja
Antti.salomaa(a)miltton.com