Metso Outotec: rakentamassa korkean suorituskyvyn kulttuuria yhdessä työntekijöiden kanssa

Korkean suorituskyvyn kulttuurin rakentaminen

Metso ja Outotec fuusioituivat vuonna 2020. Fuusion jälkeen tultiin siihen tulokseen, että yhteisen yrityskulttuurin rakentaminen olisi Metso Outotecin tulevan menestyksen kannalta avainasemassa. Teollisuuden teknologiaa ja palveluja tarjoava yritys toimii yli 50 maassa ympäri maailmaa, ja sillä on yli 15 000 työntekijää. Yrityksen yhteisestä kulttuurista sekä muista työntekijöiden syistä olla mukana Metso Outotecin matkassa tarvitsi viestiä inspiroivalla ja vakuuttavalla tavalla. Metso Outotec lähtikin kesällä 2021 etsimään uutta keinoa puhua uudelleen määritellystä korkean suorituskyvyn kulttuurista. Tämän ihannekulttuurin saavuttamiseksi otettiin sekä pieniä että suuria edistysaskeleita.

Metso Outotecin ja Milttonin yhteistyön tavoitteena oli kulttuurin kehittäminen luomalla innostava kulttuuritarina sekä sitouttamalla Metso Outotecin työntekijät rakentamaan halutunlaista kulttuuria.

Kulttuuri ajattelutapana

Kulttuuri ei ole jokin hähmäinen iskulause mainostaulussa. Se on ajattelutapa, joka näyttäytyy työpaikan jokapäiväisissä hetkissä. Ihmisille voi helposti antaa työkalut, joilla tunnistaa, rakentaa ja vahvistaa näitä elintärkeitä kulttuurihetkiä, sekä samalla innostaa heitä. Tämä on käytännöllinen ja vaikuttava tapa pyrkiä kohti sitä päämäärää, jota niin moni yritys tavoittelee kiivaasti.

Mitä lähdimme tekemään

Miltton suunnitteli ja toteutti prosessin, jossa 30 valittua työntekijää koulutettiin kulttuurilähettiläiksi. Nämä lähettiläät luovat hetkiä ja tekoja, jotka vahvistavat ja vaalivat yrityksen korkean suorituskyvyn kulttuuria.
Koulutus toteutettiin neljänä 2,5 tunnin kertana, joissa työntekijät saivat oppeja vaikuttavasta viestinnästä, arvostuksen näyttämisestä sekä toimivasta dialogista. He myös loivat yhdessä ohjeistuksia sekä työkaluja, joilla muokata kulttuuria ja kehittää sitä toivotunlaiseen suuntaan. Lisäksi he olivat mukana kehittämässä sisäisiä malleja, jotka varmistavat, että kulttuuri toimii myös tulevaisuudessa mahdollistaen näin sen skaalautuvuuden ja laajan vaikuttavuuden.

Lähettiläiden panostuksella tuotettiin myös yrityksen kulttuurin tyylikäs ja selkeä esittely. Siinä kuvataan yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi mistä Metso Outotecin kulttuurissa on kyse sekä miten jokainen työntekijä voi menestyä tässä kulttuurissa.

Työntekijälähettiläät

Nämä 30 työntekijää muodostavat kirjavan ja kansainvälisen joukon kulttuurilähettiläitä, joilla on yhteinen näkemys, työkalut ja tahto sisällyttää kulttuurin rakentaminen osaksi heidän jokapäiväistä työtään. Tämä yhteisö pystyy vetämään kulttuuriin liittyviä työpajoja sekä tukemaan ja innostamaan kollegoitaan heidän arvokkaassa kulttuurityössään.

Ota yhteyttä!

Miikka Huhta
Liiketoimintajohtaja
miikka.huhta@miltton.com