Miltton ja Dittmar & Indrenius yhteistyöhön strategisen vastuullisuuden saralla

Nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön ja vastuullisuussääntelyn vaatimuksiin vastaamiseen tarvitaan yhteistyötä – myös neuvonantajien välillä. Luova konsulttitalo Miltton ja asianajotoimisto Dittmar & Indrenius aloittavat uudenlaisen vastuullisuuteen liittyvän yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on tukea asiakkaita sekä strategisen vastuullisuuden johtamisessa että kasvavan sääntelyn ymmärtämisessä, integroinnissa osaksi toimintatapoja ja kääntämisessä osaksi yhtiön etua ja liiketoiminnan edistämistä.

Osana yhteistyötä Dittmar & Indrenius ja Miltton järjestävät hallitusammattilaisille suunnatun tilaisuuden 6.9.2023. Tapahtumassa syvennytään muun muassa hallitusten rooliin vastuullisuuden edistämisessä sekä käydään keskustelua hallituksen kasvavista vastuista vastuullisuussääntelyn kehittyessä.

Tukea ylimmän johdon vastuullisuustyöhön

Lisääntyvän vastuullisuussääntelyn vaatimukset ja nopea toimintaympäristön muutos asettavat yritykset uuden äärelle. Vaikka pakollisuus ja hallituksen vastuu vahvistuvat, myös mahdollisuudet arvonluomiseen vastuullisuuden sekä vastuullisuusviestinnän tuella kasvavat.

Nyt alkavan yhteistyön puitteissa tuemme monialaisesti johdon ja hallituksen työskentelyä vastuullisuusnäkökulmasta esimerkiksi yhtiöoikeuden, uuden sääntelyn, strategian ja viestinnän saralla. Yhteinen palveluvalikoimamme sisältää muun muassa edellä mainittuihin teemoihin liittyviä johdon ja hallitusten valmennuksia. Toteutamme hallinnon arviointeja ja neuvomme toiminnan organisoinnissa vastuullisuusnäkökulmasta (mm. hallitus- ja valiokuntatyöskentely, sidosryhmäyhteistyö). Avustamme myös tilanteissa, joissa yritys joutuu vastaamaan siihen kohdistuviin syytöksiin niin julkisuudessa kuin oikeusprosesseissa esimerkiksi epäselvien vastuullisuusväittämien tai haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten takia.

”Strateginen vastuullisuus luo yrityksille arvoa ja kestävää kasvua. Dittmar & Indreniuksella on laaja kokemus sääntelyvaatimusten lisäksi mm. ylimmän johdon neuvonannosta, hyvästä hallinnosta ja compliancesta sekä transaktioista ja oikeusprosesseista. Tämä yhdistettynä Milttonin huipputasoiseen vastuullisuus- ja viestintäosaamiseen antaa asiakkaillemme konkreettisen tuen vastuullisuussääntelyyn valmistautumiseen”, toteaa Eeva Taimisto Milttonilta.

Juridiikka ja viestintä ”yhdeltä luukulta”

Kun vastuullisuuteen liittyvä lainsäädäntö lisääntyy, myös viestinnän merkitys kasvaa. Vastuullisuus perustuu toiminnan avoimuuteen, ja sääntelyn vaatimuksiin vastaamisesta – ja vaatimukset ylittävästä tekemisestä – on osattava kertoa oikein. Myös viestintää itsessään säännellään yhä enemmän, kuten muun muassa EU:n kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) ja Green Claims -aloite osoittavat. Yhdistämällä vahvan viestinnän asiantuntijuuden, sidosryhmien ymmärryksen ja lainsäädännöllisen osaamisen tuemme yrityksiä myös raportointiin ja viestintään liittyvään sääntelyyn varautumisessa.

Miltton ja Dittmar & Indrenius tarjoavat yhdessä tukea myös laajemmin yritysjärjestelyihin ja hyvään hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Neuvonannolla voidaan esimerkiksi varmistaa, että jokaiselle yritykselle välttämätön Code of Conduct vastaa sääntelyn viimeistä kehitystä ja sen viestinnällinen potentiaali on hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla niin yrityksen sisällä kuin ulospäin suuntautuvassa viestinnässä.

”Yhdistämällä meidän ja Milttonin osaamisen ja kokemuksen pystymme tukemaan asiakkaitamme saumattomasti yhdessä ja entistä kokonaisvaltaisemmin niin sanotusti yhden luukun –periaatteella. Vastuullisuudessa menestyy tekemällä – ei odottamalla. Tätä tekemistä ja yritysten vaikuttavuutta haluamme yhdessä Milttonin kanssa tukea”, kommentoi Hanna-Mari Manninen Dittmar & Indreniukselta.

Lisätietoja

Eeva Taimisto
Director, Sustainability & Communications, Miltton
eeva.taimisto@miltton.com +358 401 723 832 
Hanna-Mari Manninen
Partner, Head of Corporate Advisory, Compliance & Sustainability, Dittmar & Indrenius
hanna-mari.manninen@dittmar.fi
+358 40 717 7494 
Katja Hollmén
Director, Client Experience & Communications, Dittmar & Indrenius
katja.hollmen@dittmar.fi
+358 50 573 7396