Neljä mahdollista suuntaa suhteessa Kiinaan – pohjoismaisten yritysten pitää punnita strategiansa nopeasti

Kiinan ja Yhdysvaltain kiristyvä geopoliittinen kamppailu tekee muiden tasapainoilusta kahden jättiläismarkkinan välillä koko ajan vaikeampaa ja Kiinan kanssa toimisesta yrityksille riskialttiimpaa. Siksi organisaatioiden on arvioitava Kiina-suhteensa. Mahdollisia lähestymistapoja on ainakin neljä.

Kiinan, Intian ja Kaakkois-Aasian valtioiden painoarvo ja vaikutusvalta maailmannäyttämöllä kasvavat niin vauhdilla, että emme voi enää olla reagoimatta siihen. Tämä on yksiselitteinen viesti Kaakkois-Aasian alueen johtavilta talouden, politiikan, kaupan, turvallisuuden ja kansainvälisten suhteiden asiantuntijoilta, joita pääsin tapaamaan kiinalaisen uudenvuoden aattona Singaporessa.

Asiantuntijatapaamiset olivat osa Miltton-ryhmään kuuluvan ajatushautomon, Nordic West Officen, vetämää Globaalit skenaariot 2030 -hanketta. Siinä hahmotetaan mukana olevien organisaatioiden voimin pohjoismaista käsin toimivien yritysten kannalta relevantteja, globaaleja tulevaisuuden skenaarioita seuraavaksi 5–7 vuodeksi.

Asiantuntijat optimistisia Kaakkois-Aasian kehityksestä tulevina vuosina

Kuulemamme asiantuntijat ovat optimistisia alueen maiden potentiaalista tulevina vuosina. Kiinan täyskäännös koronapolitiikassa palauttanee maan lähes aiemmalle kasvu-uralleen jo tulevina kuukausina. Intialla on kasvun näkökulmasta poikkeuksellisen hyvänmallinen väestöpyramidi, ja maa houkuttelee investointeja kiihtyvällä tahdilla (muun muassa Applelta).

Myös Vietnam, Thaimaa, Malesia ja Indonesia kuuluvat suosikkikohteisiin yrityksille, jotka haluavat pienentää Kiina-riskiään ja laskea kustannuksiaan siirtämällä tuotantoaan muualle. Painopisteen siirtyessä Aasiaan Singaporen asema yhtenä maailman keskeisistä finanssikeskuksista vahvistuu.

Talouskasvun seurauksena Kaakkois-Aasian maiden keskiluokka kasvaa, mikä kasvattaa paikallista kysyntää ja lisää alueen maiden välistä kauppaa. Siitä huolimatta alueen yritykset hakeutuvat kasvun perässä jatkossa yhä enemmän myös muille markkinoille, kuten Eurooppaan.

Kiinan vaikutus Euroopassa vahvistuu

Toinen olennainen kehityskulku on kahden jättiläisen, Kiinan ja Yhdysvaltain, välinen globaali valtakamppailu. Tällä hetkellä on vaikea nähdä skenaariota, jossa se ei jatkuisi ja kiihtyisi.

Koronavuosien kompuroinnista huolimatta Kiina pysyy Xi Jinpingin johdolla tavoitteessaan nousta vuoteen 2049 mennessä maailman johtavaksi kansakunnaksi. Osa tapaamistamme asiantuntijoista pitää Kiinan onnistumista tavoitteessaan edelleen täysin mahdollisena.

Siksi maa pyrkii kaikin keinoin lisäämään taloudellista, mutta myös poliittista ja kulttuurista valtaansa kaikkialla maailmassa. Tämä edellyttää muun muassa suuren mittaluokan kansainvälisten investointien jatkamista sekä kilpailukykyisten kiinalaisten yritysten ja brändien työntämistä muun maailman markkinoille.

Mikäli Kiinan kasvuvauhti toisaalta hiipuisi, eikä maa pystyisi saavuttamaan pääkilpailijaansa ja samaan aikaan jatkamaan kansalaistensa elintason nostamista, voisi se tarkoittaa entistä turhautuneempaa ja arvaattomampaa Kiinaa.

Tällainen Kiina pyrkisi todennäköisesti etsimään keinoja horjuttaa Yhdysvaltoja muilla keinoin, esimerkiksi hakemalla tukea ja uusia liittolaisia Euroopasta. Kummassakin skenaariossa Kiina tulee toimimaan tulevina vuosina entistä aktiivisemmin omien rajojensa ulkopuolella, niin politiikassa kuin taloudessa. Tuore kiista kiinalaisten väitetyn vakoilupallon alas ampumisesta Yhdysvalloissa voidaan nähdä osaksi tätä kehityskulkua, jossa Kiina hakee itselleen askelmerkkejä ja jalansijaa suhteessa muuhun maailmaan.

Neljä lähestymistapaa varautumiseen – kasva, kaihda, kumppanoidu tai kilpaile

Pohjoismaisten yritysten näkökulmasta Aasian ja Kiinan nousu ja kiihtyvä geopoliittinen kamppailu tarkoittaa uudenlaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Niihin kannattaa varautua nyt, oli organisaatiolla omaa toimintaa tai arvoketjun osia alueella tai ei. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on antanut meille äärimmäisen esimerkin, miten geopolitiikka pakottaa yritykset arvioimaan toimintaansa nopeasti uudelleen.

Mahdollisia lähestymistapoja on hahmotettavissa ainakin neljä sen mukaan, miten organisaatio punnitsee Kiina-positionsa riskit ja mahdollisuudet, ja toisaalta, onko organisaation intressissä toimia paikallisilla markkinoilla vai ei.

Aasian markkinoilla

1. KASVA. Potentiaali Itä- ja Etelä-Aasian markkinoilla on niin valtava sekä kasvavan kysynnän, pääoman että toimitusketjujen rakentamisen kannalta, että oman toiminnan aloittamista tai kasvattamista alueella kannattaa vähintään tutkia. Mitä ottaa huomioon?

geopolitiikka | maineriski | brändi | vastuullisuus

Pitääkö tulevaisuudessa valita puolensa tai esimerkiksi rakentaa Kiinan ja Yhdysvaltain markkinoiden välille palomuuri, jotta tietoja ei voi käyttää ristiin? Hyväksyvätkö sijoittajat, työntekijät, asiakkaat tai päättäjät toiminnan Kiinassa, jos maan ulkopolitiikka muuttuu aggressiivisemmaksi? Minkälaisilla vahvuuksilla uusilla markkinoilla menestyy?

2. KAIHDA. Mikäli johtopäätös on, että toiminta alueella on liian riskialtista, kallista tai vaikeaa, pitää poistuminen tai poissa pysyminen tulevaisuuden tärkeimmältä markkinalta suunnitella ja perustella sidosryhmille hyvin. Mitä ottaa huomioon?

strategiauudistus | fomo | sijoittajasuhteet

Kiinan painoarvo on jo nyt niin suuri, että sieltä vetäytyminen on paljon vaikeampaa kuin Venäjältä. Miten tehdä ja viestiä se hallitusti? Toisaalta miten selittää sijoittajille, että kasvua haetaan muualta – ja mistä?

Kotimarkkinoilla

3. KUMPPANOIDU. Vaikka läsnäolo Aasiassa ei olisi relevanttia, voi Eurooppaan yhä aktiivisemmin pyrkivä aasialainen pääoma ja osaaminen tarjota ratkaisevan kilpailuedun. Mitä ottaa huomioon?

sijoittajasuhteet | työnantajamielikuva | geopolitiikka | maineriski

Miten saada aasialaiset sijoittajat tai osaajat kiinnostumaan juuri meistä? Voiko kiinalaisesta omistajasta tulla riski, jos geopoliittinen tilanne kiristyy?

4. KILPAILE. Paitsi sijoittajia ja osaajia, tullaan eurooppalaisilla markkinoilla näkemään Alibaban, Tencentin ja Tiktokin perässä enemmän ja entistä kilpailukykyisempiä aasialaisia yrityksiä ja brändejä. Mitä ottaa huomioon?

brändi | vastuullisuus | markkinointi | sijoittajasuhteet

Miten positioida brändi ja markkinointiviestintä suhteessa uudenlaisiin, eri kulttuureista tuleviin kilpailijoihin, joilla voi olla poikkeukselliset resurssit ja toimintamahdollisuudet? Miten suojautua vihamielisiltä yritysvaltauksilta?

Todennäköisesti optimaalinen strategia on jonkinlainen yllä kuvattujen lähestymistapojen yhdistelmä. Se, millainen yhdistelmä on paras, riippuu siitä, mihin suuntaan Aasia kehittyy tulevan vuosikymmenen aikana. Nordic West Officen Globaalit skenaariot 2030 -hankkeessa piirretään Aasialle, Euroopalle, Yhdysvalloille ja koko maailmantaloudelle skenaariot, joiden pohjalta suunnittelua voi tehdä ja testata.

Huolella mietitty – ja viestitty – lähestymistapa auttaa toimimaan nopeasti eikä tuota ikäviä yllätyksiä omille sidosryhmille.

Ota yhteyttä

Antti Salomaa
Maajohtaja, Suomi
antti.salomaa@miltton.com