Norvestian hankinta maaliin Miltton Marketsin tuella

Pääomasijoitusyhtiö CapMan halusi vahvistaa asemaansa pohjoismaisena pääomasijoitus- ja varainhoitoyhtiönä ja tarjoutui hankkimaan kaikki sijoitusyhtiö Norvestian osakkeet. CapMan omisti ennen vaihtotarjousta 28,7 % Norvestian osakkeista.

Yrityshankinta toteutettiin osakevaihdolla, jonka lisäksi Norvestian osakkeenomistajille tarjottiin ylimääräinen osinko osana järjestelyä. Molempien yhtiöiden ollessa pörssiyhtiöitä vaihtotarjouksen toteutumisen todennäköisyys hinnoiteltiin jatkuvasti myös markkinalla.

Kaupan onnistumisen kannalta oli tärkeää viestiä sekä CapManin että Norvestian osakkeenomistajille yhdistymisen seurauksen liiketoiminnallisista hyödyistä sekä niiden vaikutuksista tulevaan kasvuun ja osingonjakoon.

Miltton Markets toimi yrityskaupan viestinnän strategisena neuvonantajana ja toimi tukena hankinnan markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa, kohderyhmäanalyysin laatimisessa, sijoittajaesitysten, markkinointiesitteen ja muun viestintämateriaalin tuotannossa sekä avusti sidosryhmien kontaktoinnissa ja mediatyössä.

CapMan ilmoitti joulukuun lopulla järjestelyn onnistuneen suunnitellusti ja yhtiön saaneen omistukseensa tavoittelemansa yli 90 % Norvestian osakkeista ja äänistä.

Milttonin ja CapManin yhteistyö jatkuu myös kaupan jälkeen.

Kiinnostuitko?

Johannes Schulman kertoo sinulle mielellään lisää.

johannes.schulman(at)milttonmarkets.fi
+358 50 321 7447