OAJ: Tehdään tulevaisuuksia – kampanja vahvistamaan opettajan työn arvostusta ja vetovoimaa

Tavoite​

Suomessa arvostetaan opettajia – mutta opettajista ei tutkitusti tunnu siltä. OAJ halusi nostaa keskusteluun opettajan ammatin vaativuutta ja moninaisuutta tavalla, joka syventää ihmisten opettajia ja opettajuutta kohtaan kokemaa arvostuksen tunnetta. Näin lähti liikkeelle 2-vuotinen Tehdään tulevaisuuksia –kampanja, jonka ensimmäinen kampanjalähtö alkoi maaliskuussa 2021. Kampanjalähdön tavoitteena oli nostaa keskusteluun kuntavaalien alla opettajien merkitystä – opettajien, joiden työolot määrittyvät voimakkaasti kuntatasolla.​

Näkemys​

Opettajien sitoutuneisuus puhuttaa. Opettajien poliittisesta agendasta nostetaan välillä duubioita julkiseen keskusteluun. Opettajat ovat sitoutuneita, mutta eivät sillä tavoin, kun monesti puhutaan.​

Luova ratkaisu​

Tehtiin näkyväksi sitä, mihin opettajat ovat syvästi sitoutuneita mukaillen Comeniuksen valaa, jonka valmistuvat opettajat vannovat. Sitoutunut -kampanjalähdössä nostettiin keskiöön opettajat sekä ne asiat, joihin he ovat sitoutuneita. Rinnalle luotiin ansaitun median sisällöt, joilla syvennettiin sanomaa esimerkiksi tehdaantulevaisuuksia.fi -sivustolla.​

Tulokset​

Kampanjan valtakunnallinen peitto oli valtava. Kampanja näkyi televisiossa, radiossa, sosiaalisessa mediassa sekä printtilehdissä. Kampanja osallisti yli 1000 opettajaa jakamaan kampanjalähtöön liittyvää materiaalia.

Lisätietoa tarjoaa

Miikka Huhta
Director
Employee experience and communications
miikka.huhta@miltton.com