Outotec LOFT

TAVOITE & NÄKEMYS

Outotec halusi tukea esimiehiään muutoksen kohtaamisessa ja yhtiön strategian toteuttamisessa. Tähän tarkoitukseen Miltton Sparks suunnitteli ja toteutti Leading Outotec Forward Together -ohjelman. Sen tavoitteena oli syventää ensin esimiesten ymmärrystä persoonallisuuden ja suorituskyvyn yhteydestä, ja keskittyä sitten asteittain laajempiin aiheisiin, kuten coachingiin ja muutosviestintään.

Ohjelman keskeiset elementit olivat itsensä johtaminen, muiden johtaminen ja Outotecin strategia. Näiden ydinelementtien ympärille rakennettu ohjelma antoi osallistujille valmiuksia muutosketteryyden ja sitoutuneisuuden kasvattamiseen .

RATKAISU & ONNISTUMINEN

Outotec LOFT käynnistettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2016, jolloin siihen osallistui 180 Outotecin johtajaa. Se koostui neljästä Miltton Sparksin fasilitoimasta harjoituspäivästä, webinaareista, tiimeissä suoritettavista tehtävistä sekä mindfulness-menetelmästä, jota tukemassa oli mobiilisovellus päivittäistä harjoittelua varten.

Keväällä 2019 toteutamme Outotecille jo kahdeksannen kierroksen LOFT-ohjelmasta. Se on antanut siihen osallistuneille esimiehille paljon käytännön työkaluja, vertaistukea sekä uutta energiaa viedä muutosta eteenpäin sekä menestyä esimiesrooleissaan.

“Erinomaiset valmentajat; inspiroivaa! Pidin siitä, kuinka meitä lähestyttiin yksilöinä ja omina persooninamme.”

“Ohjelma oli konkreettinen ja selkeästi fasilitoitu. Se oli hyvin kustomoitu jokapäiväisiin haasteisiin, joita esimiehinä kohtaamme ja tarjosi arvokkaita oivalluksia sekä johtamistyön että oman mielen hallinnan suhteen.”

 

Lisätietoja:

Pia Alfthan
Projektimanageri
pia.alfthan@miltton.fi