Paroc Boost

TAVOITE & NÄKEMYS

Paroc Boost räätälöitiin luomaan Parocille yhtenäinen ja vahvempi johtamiskulttuuri. Sen päämääränä oli antaa johtajille rohkeutta, kehittää heidän itsetuntemustaan sekä tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen ja muilta oppimiseen.

Miltton Sparks hyödynsi ohjelmassa osallistuttavaa ja harjoitusintensiivistä viiden dialogin mallia. Sen mukaan on viisi keskeistä keskustelutyyppiä, jotka jokaisen esimiehen tulee hallita ollakseen vaikuttavampi, tehokkaampi ja enemmän läsnä, sekä voidakseen auttaa työntekijöitään sitoutumaan ja antamaan parastaan. Lisäksi käytettiin muun muassa laadullisia 360-haastatteluja, joissa kerätään palautetta esimiehen lähipiiristä ja työtovereilta.

RATKAISU & ONNISTUMINEN

Ohjelma alkoi toukokuussa 2017 ja koostui kuudesta harjoituksentäyteisestä päivästä, vertaisvalmennuksesta, webinaareista sekä yksilötehtävistä harjoituspäivien välissä. Paroc Boost syvensi osallistujien itsetuntemusta auttamalla heitä tunnistamaan omia sudenkuoppiaan ja kommunikoimaan entistä vaikuttavammin. Lisäksi se lisäsi osallistujien itseohjautuvuutta ja tarjosi heille mahdollisuuden sparrata ja tukea toinen toisiaan.

”Tämä on maanläheinen lähestymistapa johon minun on helppo yhtyä. Käytännön esimerkit ja kyky havaita täsmälleen se, mikä estää jotakuta johtamasta tehokkaasti, ylittää sen, mitä olen nähnyt missään korkean tason johtamiskoulutuksessa johon olen urallani osallistunut.” – Patrik Ahlbäck, Sourcing and Supply Chain Director, Paroc Group

 

Lisätietoja:

Pia Alfthan
Projektimanageri
pia.alfthan@miltton.fi