Puhumme somessa mieluummin ihmisille kuin logoille – siksi organisaation kasvot tuodaan esiin työntekijälähettiläiden avulla

”…ja sitten vaan some laulamaan!” Työntekijöiden valjastaminen organisaation äänitorviksi sosiaalisessa mediassa on helpommin sanottu kuin tehty. Onnistunut työntekijälähettilyys onkin pitkäjänteisen työn tulosta. Se vaatii lähettiläältä viestintätaitoja, intoa, uteliaisuutta, kekseliäisyyttä ja kykyä astua muiden saappaisiin. Onko se kaikille? Ei. Tehokkainta on keskittyä muutaman motivoituneen työntekijälähettilään innostamiseen ja tukemiseen.

Moni organisaatio pyrkii lisäämään ja tehostamaan ulkoista viestintäänsä niin sanottujen työntekijälähettiläiden avulla. Perusajatus on yksinkertainen: Annetaan työntekijöiden kertoa omasta työstään omin sanoin. Työntekijän aito innostus on usein vakuuttavampaa kuin organisaation viestintä.

Monessa organisaatiossa on kuitenkin huomattu, että käytännössä lähettiläiden hyödyntäminen ei olekaan niin yksinkertaista. Some ei laula, vaikka kehotettu on. Työntekijöitä ei voi pakottaa lähettiläiksi, eikä firman viestejä jakavien lahjominenkaan kanna pitkälle. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun sopivaksi tunnistettuja henkilöitä kutsutaan ja valmennetaan jatkuvaan ja säännölliseen lähettilästyöhön.

Olemme Milttonilla suunnitelleet ja toteuttaneet kymmenittäin erilaisia työntekijälähettiläsohjelmia. Tässä kirjoituksessa keskitytään ulospäin viestiviin lähettiläisiin. Sisäisistä lähettiläistä bloggasimme aiemmin keväällä.

Paras työntekijälähettiläs on innostunut ja osaava viestijä

Yritykseltä on fiksu veto kouluttaa henkilöstöä viestimään asiantuntijoina ja yrityksen edustajina sosiaalisessa mediassa, koska somesta tietoa etsivät ihmiset keskustelevat mieluummin oikeiden ihmisten kuin kasvottomien yritysprofiilien kanssa.

Jotta työntekijälähettilyydessä onnistutaan, on ensinnäkin osallistumisen kynnyksen oltava mahdollisimman matala. On siis tärkeää, että lähettiläs saa olla oma itsensä sosiaalisessa mediassa. Silloin lähettilästyöstä tulee todennäköisemmin rutiini ja luonteva osa arkea.

Toisekseen on syytä olla realistinen sen suhteen, millaista toimintaa työntekijöiltä voidaan odottaa. Työntekijöiden kanssa kannattaa keskustella tästä rehellisesti. Kaikki eivät halua somettaa tai ylipäätään poistua siltä tontilta, jota hoitamaan heidät on palkattu.

Minkälainen työntekijälähettiläs on kiinnostava?

Kiinnostavimmat työntekijälähettiläät kertovat omasta työstään konkreettisten esimerkkien avulla: miten heidän työnsä vaikuttaa muiden ihmisten elämään, jokapäiväisiin askareisiin tai vaikkapa laitteiden toimimiseen tai hyvinvoinnin lisäämiseen.

Kiinnostavien kulmien löytäminen vaatii sitä, että työntekijä itse pitää työtään kiinnostavana ja merkityksellisenä. On vaikeaa kertoa uskottavasti, kiinnostavasti ja innostuneesti siitä, mitä tekee, jos siitä ei ole itse innostunut.

Toinen ratkaisevan tärkeä asia on se, kokeeko ihminen viestimisen asiaksi, jota mielellään tekee. Tähän tunteeseen vaikuttaa kokemus omista viestintätaidoista. Taitoja voi kehittää esimerkiksi kirjoitus- ja valokuvausvalmennuksilla.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, että lähettiläs ymmärtää sosiaalista mediaa ympäristönä. Kattava ymmärrys eri kanavien kulttuureista, ominaisuuksista ja niissä toimivista konsepteista auttaa työntekijää löytämään oman äänensä ja tapansa ilmaista itseään sosiaalisessa mediassa.

Ulkoisessa lähettilästyössä onnistumisen avaimia on viisi:

  1. Innosta niitä, jotka ovat lähettilyydestä kiinnostuneita.
  2. Ymmärrä, että kyseessä on oppimisprosessi – lähettiläs opettelee uuden taidon.
  3. Poista osallistumisen esteet, käsittele lähettiläiden epävarmuuksia yhdessä heidän kanssaan ja auta heitä pääsemään niistä yli.
  4. Kannusta lähettiläitä löytämään oma äänensä ja tapansa olla somessa.
  5. Tarjoa käytännön esimerkkejä, inspiraatiota, koulutusta, aikaa, tukea ja tavoitteita.

Miten Miltton voi auttaa muotoilemaan työntekijöistänne ulkoisia viestijöitä?

Meillä on runsaasti kokemusta erilaisten työntekijälähettiläsohjelmien rakentamisesta lähes kaikilla toimialoilla. Jokainen ohjelma on yksilöllinen ja suunnitellaan asiakkaan tavoitteet ja resurssit huomioiden. Yhteistä niille on se, että ohjelman avulla lähettiläät pääsevät oppimaan, kehittymään ja loistamaan.

Kira Hagström on sosiaalisen median johtava neuvonantaja, kouluttaja ja maailmanparantaja, joka on auttanut tuhansia ihmisiä löytämään oma äänensä ja tapansa loistaa sosiaalisessa mediassa.

Tämä kirjoitus on kolmiosaisen sarjan toinen osa. Ensimmäisen, organisaation sisäisiä lähettiläitä käsittelevän kirjoituksen löydät täältä.

Oletko kiinnostunut keskustelemaan siitä, millainen lähettiläsohjelma teille sopisi parhaiten?

Ota yhteyttä!

Miikka Huhta
Liiketoimintajohtaja
Työntekijäkokemus ja -viestintä
+358405881254
miikka.huhta(at)miltton.com