Rise above the possible: Työnantajalupaus ja visuaalinen konsepti Metso Outotecille

Metso Outotec tarvitsi uuden tavan kertoa, millainen työnantaja se on ja millaisen työntekijäkokemuksen se tarjoaa. Loimme yhtiölle rohkean työnantajalupauksen, joka kertoo sekä Metso Outotecin nykyhetkestä että tulevaisuuden tavoitteista. Miltton muotoili työnantajalupauksen, loi visuaalisen konseptin ja kokosi työnantajabrändikäsikirjan. Työnantajalupauksen kiteyttävä slogan ”Rise above the possible” edustaa sekä prosessia että lopputulosta.

HAASTE

Metso ja Outotec yhdistyivät vuonna 2020 yhdeksi kansainväliseksi teknologiayhtiöksi, ja sen tulevaisuuden menestyksen kannalta olennaiseksi muodostui yhteisen kulttuurin rakentaminen. Yhteinen kulttuuri sekä joukko muita syitä työskennellä Metso Outotecillä piti saada viestittyä inspiroivalla ja vakuuttavalla tavalla niin nykyisille kuin potentiaalisillekin työntekijöille. Erityisosaajista käydään alalla kovaa kilpailua, joten tietoisuuden lisääminen Metso Outotecistä työnantajana oli erityisen tärkeää. Syyt työskennellä yhtiössä piti määritellä ja muotoilla selkeästi.

TAVOITTEET

Kesällä 2021 Metso Outotec ryhtyi luomaan tuoretta työnantajabrändikonseptia, joka olisi linjassa yhtiön uuden strategian, hiljan määritellyn työkulttuurin ja olemassa olevien arvojen kanssa.

Metso Outotec ja Miltton tarttuivat yhdessä toimeen ja alkoivat määritellä tarinaa, viestinnän teemoja ja iskulausetta. Näiden kaikkien tuli noudattaa haluttua äänensävyä ja kertoa siitä, mitä hyvää yhtiö tarjoaa osaajille. Lisäksi tarvittiin visuaalinen konsepti, joka herättää työnantajatarinan henkiin.

NÄKEMYS

Monet Metso Outotecin kilpailijat näyttävät ja kuulostavat samanlaisilta. Työnantajabrändit useimmiten puhuvat samankaltaisista aiheista ja niiden kuvamaailmassa esiintyy usein toimistotyöntekijöitä ja miehiä kypärät päässä. Metso Outotecille oli tarjolla tilaa erottautua massasta, jossa työnantajatarinat olivat samasta puusta veistettyjä.

Jotta tavanomaisista työnantajabrändeistä erottautuminen onnistuisi, piti yhtiön sisäiset sidosryhmät saada mukaan luovaan prosessiin. Lisäksi oli erittäin tärkeää uskaltaa valita viestit, jotka puhuttelisivat niitä osaajia, joita Metso Outotec haluaa houkutella. Nopeasti kävi ilmi, että uuden työnantajatarinan tärkeimpiä aineksia olisivat sen näyttäminen, mitä työntekijät tekevät yrityksen vastuullisuustavoitteiden eteen, ja työntekijöiden kutsuminen mukaan yhtiön muutosmatkalle.

MITEN AUTOIMME

Projekti käynnistyi olemassa olevien materiaalien ja ohjeistojen analyysillä: kävimme läpi yhtiön strategian, brändiohjeiston, tavoitekulttuurin määritelmän ja joukon tutkimusraportteja. Desktop-tutkimuksena tehtiin myös maailmanlaajuinen mediamaisema-analyysi. Lisäksi analysoimme tarkasti viiden yhtiön työnantajabrändit, jotka määrittelimme onnistumisen mittapuiksi.

Ensimmäisen tutkimusvaiheen jälkeen tehtiin vielä sekä laadullista että määrällistä tutkimusta nykyisten ja potentiaalisten työntekijöiden kokemuksista. Teetimme viidessä maassa kyselyn, jossa selvitettiin, mitä alan ammattilaiset ajattelevat Metso Outotecistä ja mitä he kaipaavat työnantajalta. Samankaltainen kysely tehtiin myös yhtiön sisällä. Siihen vastasivat nykyiset työntekijät. Lisäksi haastattelimme johtoryhmän jäsenet ja selvitimme, millaisia ajatuksia ja odotuksia heillä oli työnantajabrändin suhteen.

Metso Outotecin eri tiimejä edustavat työntekijät osallistuivat kahteen virtuaalityöpajaan, joissa tutkimuslöydöksistämme muotoiltiin rohkeita luovia ratkaisuja. Työpajakeskustelujen perusteella Milttonin luova tiimi kehitti ensimmäiset versiot työnantajalupauksesta ja visuaalisesta konseptista.

Ideoita jalostettiin yhdessä Metso Outotecin ydintiimin kanssa, minkä jälkeen lisää työntekijöitä kutsuttiin kommentoimaan niitä ja todentamaan ne. Järjestimme seitsemän työpalaveria, joissa eri asemassa olevat ja eri maita edustavat työntekijät auttoivat meitä iteroimaan viestejä ja visuaalista ilmettä. Heidän kommenttiensa ja palautteensa perusteella viimeistelimme viestit ja visuaalisen konseptin ja tuotimme valmiit materiaalit.

LOPPUTULOS

Kaikki materiaalit koottiin käytännölliseen työnantajabrändikäsikirjaan, jonka avulla työnantajalupausta ja visuaalista konseptia voidaan soveltaa helposti ympäri maailman. Siihen kirjattiin myös ohjeet, joiden mukaan materiaaleja käytetään viestinnässä.

Rise above the possible -konsepti ja pääviestit ovat käytössä esimerkiksi täällä: https://www.mogroup.com/corporate/careers/

Miltton Team

Art Director: Sannamari Vuorela
Asiakkuusjohtaja: Anna Kero
Copywriter: Gino de la Paz
Luova johtaja: Timo Linniemi
Graafinen suunnittelija: Maria Tuovinen
Projektipäällikkö: Ella Ahmas
Tutkimusvastaava: Noora Front
Palvelumuotoilija: Anna-Sofia Juntunen
Strategit: Quentin Doche & Miikka Huhta

Lisätietoa tarjoaa

Miikka Huhta
miikka.huhta@miltton.com