Sanoma Media Finland, Johtajana kehittyminen

TAVOITE & NÄKEMYS

Sanoma Media Finlandin johtoryhmille ja esimiehille suunnatun valmennusohjelman päämääränä oli Sanoman strategian mukaisesti auttaa esimiehiä kehittymään johtajina. Siinä hyödynnettiin intensiivistä 360-menetelmää, jossa esimiehet saavat palautetta lähipiiriltään ja kollegoiltaan laadullisten haastattelujen avulla.

RATKAISU & ONNISTUMINEN

Ohjelma koostui pienryhmä- ja johtoryhmävalmennuksista. Se tarjosi esimiehille ja johtoryhmän jäsenille tilaisuuden saada palautetta ja uusia oivalluksia sekä foorumin, jossa sparrailla kollegojen kanssa yli organisaatiorajojen. Johtoryhmille ohjelma antoi lisäksi työkaluja johtoryhmätoiminnan kehittämiseen ja tiimityöskentelyn vahvistamiseen.

Ohjelma lanseerattiin joulukuussa 2017 ja siihen osallistui yhteensä 107 johtoryhmän jäsentä ja esimiestä. Sittemmin se otettiin pysyväksi osaksi Sanoman esimieskoulutusta.

”Konkreettinen ja silmiä avaava sessio. Herätti hyvää keskustelua ja oltiin oikeiden asioiden ääressä. Vetäjä sopivalla tavalla antoi tilaa keskustelulle, mutta myös tarvittaessa jämäkästi vie asioita eteenpäin.”

”Kiitos hyvän ilmapiirin luomisesta keskusteluille, esiin nousi todella hyviä asioita johtamisen kehittämiseksi.”


Lisätietoja:

Tiia Virtanen
Client Executive
tiia.virtanen@miltton.fi