SATO – Mikä tekee kodista kodin?

TAVOITE

Kun suomalaiset ajattelevat seuraavaa vuokra-asuntoaan, SATO ei tule mieleen tarpeeksi kirkkaana. Halusimme vahvistaa mielikuvaa SATOsta luotettavana kumppanina eri elämänvaiheiden asumishaaveiden toteuttamisessa. Kun elämäntilanteet muuttuvat, SATO tarjoaa ratkaisun. Pitkällä aikavälillä haluamme nostaa myös vuokra-asumisen arvostusta yhteiskunnassa.

NÄKEMYS

Suhde omaan asuntoon on kuin mikä tahansa muu suhde – se kehittyy ihastumisesta rakastumiseen ja lopulta pysyvyyteen. Keskeinen virstanpylväs tällä matkalla on se hetki, jolloin asunnosta tulee enemmän kuin asunto – siitä tulee koti. Ne asiat, jotka saavat tämän muutoksen aikaan, ovat meillä kaikilla erilaisia. Nostimme teeman markkinoinnin ytimeen ja kysyimme SATOn asukkailta: mikä tekee kodista kodin?

LUOVA RATKAISU

Suunnittelimme aisteihin pohjautuvaa, henkilökohtaista ja todellista mainontaa, jossa SATOn asukkaat avasivat kotiensa ovet ja kertoivat, mikä tekee heidän kodistaan kodin. Eri kohderyhmiä puhutteleva mainonta rakentui aitojen äänten, tuoksujen, makujen ja tuntojen ympärille. Mainonnan konseptia hyödynnettiin eri kanavissa: televisiossa, elokuvateatterissa, radiossa ja SATOn omissa kanavissa.

ONNISTUMINEN

Ensimmäiset uuden markkinointiviestinnän konseptin mukaiset mainonnalliset viestit näkivät päivänvalon toukokuussa 2018.Tulokset olivat erinomaiset: viestit ovat olleet hyvin ymmärrettäviä ja kampanjan kyky aktivoida mainontaa nähneitä oli erinomainen. Selkeys, positiivisuus, rauhallisuus, lämminhenkisyys olivat elementtejä, jotka saivat vastaanottamaan pitämään mainonnasta. Ensimmäisen lähdön myötä mielikuva Satosta on parantui juuri niiden attribuuttien kohdalla, joita tavoiteltiin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Mikko Hakkaraiseen:

mikko.hakkarainen@miltton.fi
+358 40 7488641