Brändin muotoilu ja kehitys

Me Milttonilla autamme asiakkaitamme tunnistamaan heille erottuvan, kestävän ja kaupallisesti merkityksellisen position ja rakennamme matkan tätä kohti.

Brändeihin ja yrityksiin kohdistuu ennennäkemättömiä muutospaineita monelta eri suunnalta. Sidosryhmien, asiakkaiden ja yhteiskunnan kasvaneiden odotusten ja vaatimusten keskellä brändien on kyettävä osoittamaan oma arvonsa ja roolinsa omaa toimialaa ja kilpailukenttää laajemmassa kontekstissa.

Kaupallista menestystä ja yhteiskunnallista roolia tukevan tavoiteposition saavuttaminen vaatii laajaa yleisöjen ymmärrystä ja näitä yleisöjä rohkeasti puhuttelevan kokemuksen muotoilua. Ei kaikkea kaikille, vaan merkityksellistä tarkoin valitulle yleisölle. Brändin kohdeyleisöjä voivat olla asiakkaiden lisäksi media, sijoittajat, päätöksentekijät tai vaikka järjestökenttä.

Brändin kehittäminen tavoitetta kohti edellyttää sen ytimen kirkastamista ja erottuvan brändistrategian laatimista. Brändin ydin hiotaan inspiroivan tarinan ja arvonlupauksen muotoon, ja brändikokemus taas muotoillaan lunastamaan nämä lupaukset käytännössä. Kokemus herätetään eloon onnistuneilla jalkautuksilla, kuten brändi-identiteetillä, visuaalisella ilmeellä, kulttuurinmuutoksen johtamismallilla, uusien palveluiden muotoilulla ja yleisöjä inspiroivilla sisällöillä.

Toimintatapamme

Meitä pyydetään apuun erityisesti silloin, kun tavoitteena on on rakentaa brändejä, jotka tavoittelevat vahvaa roolia tulevaisuuden haasteiden ratkaisijoina ja mahdollisuuksien näkijöinä. Laaja-alaisen osaamisemme ansiosta pystymme yhdistämään vahvan yhteiskunnallisen näkemyksen asiakkaan toimialaan liittyvään syvälliseen osaamiseen. Voimme tuoda mukaan brändiprojektiin yhtä lailla ilmastokeskustelun syvää ymmärrystä, poliittisen ilmapiirin asiantuntijuutta tai uusimpien sosiaalisen median ilmiöiden tulkintaa.

Brändiä kehitetään tehokkaimmin siellä, missä brändin rakennustyökaluja ei yleisimmin ole totuttu näkemään. Me ymmärrämme ympäröivää maailmaa ja olemme asiantuntijoita positiivisen käyttäytymisen muutoksen luomisessa hyvin tarinoiden ja inspiroivien kokemusten kautta.

Palvelumme

 • Brändin nykytilan kartoitus
 • Brändistrategia
 • Brändin visio
 • Brändin positiointi
 • Olemassaolon tarkoitus ”Purpose”
 • Arvolupaukset
 • Bränditarina
 • Arvojen määrittely
 • Brändin kehittämisen tiekartan rakentaminen
 • Brändikokemuksen suunnittelu (visuaalinen identiteetti, tonaliteetti / äänensävy, design, kuvien suunnittelu, kuvakonseptit, pakkaussuunnittelu, tilakonseptit, narratiivit tilassa, palvelumuotoilu ja palveluiden kehittäminen)
 • Kulttuurinmuutos
 • Yrityskulttuurin kehitys
 • Konseptit

Ota yhteyttä brändiasiantuntijoihimme

Emma Autio
Johtaja, Brändi
emma.autio(a)miltton.com