Johtaminen, kulttuuri & koulutukset

Organisaation menestys riippuu sen kyvyistä sopeutua ja oppia, kuten myös houkutella ja pitää kiinni oikeista kyvykkyyksistä.

Yritysten toimintaympäristö ja työn merkitys on jatkuvassa murroksessa. Yritysten menestykseen vaikuttaa olennaisesti heidän kykynsä sopeutua, oppia sekä pitää kiinni talenteista, joilla on tilaa kehittyä ja suoriutua työstään tehokkaasti. Kaikkeen tähän tarvitaan johtajuutta, oppimista ja kulttuuria. Tässä yhtälössä oikeanlaisilla valmennuksilla ja sparrauksella saadaan merkittäviä tuloksia yrityskulttuurin sekä itseohjautuvuuden kasvattamisessa.

NÄIN TYÖSKENTELEMME

Tuemme yrityksen muutoksentekijöitä hiomaan taitojaan inspiroida, sitouttaa ja johtaa. Kaikessa mitä teemme, mediakoulutuksista johtohenkilöiden valmennuksiin ja kriisisimulaatioihin, pedagogiset lähestymistapamme pohjautuvat tieteeseen. Teoreettisten luentojen sijaan tarjoamme käytännönläheistä oppimista. Räätälöimme palvelumme yritys- ja projektikohtaisesti.

TIIMIMME

Asiantuntijamme tuovat projekteihin vankkaa kokemusta johtamisesta, yhteistyöstä, viestinnästä, mediavalmennuksista ja esiintymisestä. Asiantuntijoidemme taustat ovat liikkeenjohdon konsultoinnissa, akateemisessa maailmassa, johtamisessa sekä journalismissa. Hyödyntääksemme asiakastuntemustamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti varmistamme, että projekteissa on mukana asiantuntijoita mahdollisimman monilta eri osaamisen alueilta.

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

 • Johtoryhmien kehittämisprosessit
 • Räätälöidyt johtamis- tai kehitysohjelmat

RYHMÄ- JA YKSILÖVALMENNUKSET

 • Johtamisvalmennukset
 • Yksilövalmennukset
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitovalmennukset

VIESTINTÄVALMENNUKSET

 • Mediavalmennukset
 • Esiintymisvalmennukset
 • Some-valmennukset
 • Kriisisimulaatiot
 • Strateginen tarinankerronta

HENKILÖARVIOT

 • Workplace Big 5 -persoonallisuus- ja tiimiprofiilit
 • EQi -tunneälyn profiilit
 • Palautumisen profiilit
 • 360-arvioinnit, määrällinen ja laadullinen

KULTTUURIARVIOT JA KEHITYSPROJEKTIT

 • Strategian, arvojen ja johtamisen periaatteiden määrittely, käyttöönotto ja viestintä
 • Organisaatioiden muutosohjelmat
 • Kulttuurimuutosohjelmat
 • Asiakas- ja työntekijäkokemuksen kehittäminen

AVOIMET JA ASIAKKAITA LOMITTAVAT OHJELMAT

 • TUFF-valmennukset johdolle
 • Miltton Compass -ohjelma kaikkien sidosryhmäsuhteiden johtamiseen