Kaupunki­suhteet

Kehitä ymmärrystäsi ja kykyjäsi toimia uudenlaisessa urbaanissa maailmassa. Kehitä liiketoimintaasi asettamalla itsesi keskeiseksi osaksi muuttuvaa yhteiskuntaa.

Monet samanaikaisesti tapahtuvat globaalit transformaatiot, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja segregaatio, luovat globaaleja yhteisvaikutuksia yhä kiihtyvällä nopeudella. Niiden kaikkien vaikutukset – mutta myös syyt ja ratkaisut – tapahtuvat pääosin kaupungeissa.

Menestyäksesi täytyy sinun huomioida kasvava määrä muuttuvia tekijöitä, trendejä, dataa ja vaatimuksia strategiaa, tuotekehitystä ja markkinoille pääsyä koskevissa kysymyksissä. Miltton auttaa sinua kehittämään tehokkaan ja kattavan lähestymistavan haasteisiisi.

Kaupungit ajavat innovaatiota, ja omaavat potentiaalin vaikuttaa ilmastokriisiin, asumisen haasteisiin, liikkuvuuden tulevaisuuteen ja uusin energiamalleihin. Vuoteen 2050 mennessä noin 64% kehittyneestä maailmasta ja 86% kehittyvästä maailmasta on kaupungistunut ja yli 90% kaikesta maailman taloudellisesta toiminnasta tapahtuu kaupungeissa. Miltei kaikki globaali väestönkasvu vuodesta 2017 vuoteen 2030 tapahtuu kaupungeissa. Tämä tarkoittaa noin 1,1 miljardia uutta urbaania eläjää seuraavan 10 vuoden aikana.

Autamme ymmärtämään kaupunkeja toimintaympäristönä ja päätöksentekijöinä. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ja ymmärtämään erilaisia muutosvoimia, sekä toimimaan tämän valtavan urbaanin muutoksen keskellä. Autamme kehittämään tietoa ja ymmärrystä, sekä käytännön toimijuutta, joilla muutokseen liittyvät uhat käännetään mahdollisuuksiksi.

Toimintatapamme

Autamme ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät urbaanin ympäristön nopeasta muutoksesta. Näkemyksemme perustuu globaaliin ymmärrykseen yhdistettynä paikallistuntemukseen. Neuvomme räätälöidään auttamaan asiakkaita ymmärryksen, näkemyksen, inspiraation ja toiminnan rakentamiseen. Jaamme analyysiä uhista ja mahdollisuuksista, kartoitamme riskejä ja tuomme osaamista koko Milttonin osaamisen kautta – tätä kautta saamme ongelmanratkaisuun uniikin 360 asteen perspektiivin.

Milttonin uniikki tarjooma auttaa meitä lähestymään urbanisaatiota useista eri näkökulmista sisältäen esimerkiksi asiakasymmäryksen, globaalin näkemyksen, brändinhallinnan ja päätöksenteon.

Palvelumme

Näkemys ja analyysi:

 • Globaalit muutosvoimat ja niiden yhteisvaikutukset
 • Riskien ja mahdollisuuksien analyysit
 • Urbanisaation vaikutus liiketoimintaan ja kehitykseen
 • Strategia-audit: Strategian testaaminen muutosvoimia vastaan
 • Urban Audit: Yrityksen suhde kaupunkiin toimintaympäristönä ja päätöksentekijänä

Neuvonanto:

 • Miten kaupungit toimivat ja tekevät päätöksiä
 • Jatkuva strateginen neuvonanto
 • Liiketoimintakehitys ja strategia urbaanissa ympäristössä
 • Ajatusjohtajuus
 • Liiketoimintaekosysteemin kehittäminen ja hallinta

Toiminnan tuki:

 • Osaamisen ja näkemyksen kehittäminen
 • Viestien ja konseptien simulaatio
 • Liiketoiminnan tuki

Ota yhteyttä kaupunkisuhteiden asiantuntijoihimme

Sanna-Mari Jäntti
Johtaja, Kaupunkisuhteet
sanna-mari.jantti(a)miltton.com