PR ja mediasuhteet

Autamme brändejä ja yrityksiä positioitumaan julkisessa keskustelussa omaa toimialaansa laajemmin — osana yhteiskuntaa ja sen laajempia ilmiöitä.

Meillä on syvä ymmärrys median, toimittajien ja vaikuttajien toiminnasta – sen avulla autamme asiakkaitamme muodostamaan avaintoimijoihin tiiviitä suhteita, ja luomme keskusteluita ja ilmiöitä, jotka edesauttavat liiketoiminnan menestystä pitkällä tähtäimellä.

Toimintatapamme

Brändiä on yhä vaikeampi irrottaa maineesta, ja ohut juova mainonnan ja PR:n välillä on katoamassa. Menestyvien yritysten ei kannatakaan tehdä ainoastaan mainontaa tai keskittyä vain ansaitun median toimenpiteisiin. Nämä tukevat täydellisesti toinen toisiaan.

Tämän vuoksi myös PR:n ja ansaitun median projektimme ovat integroitavissa muuhun tekemiseemme 360-asteisesti. Uskomme, että vapaammasta ajattelusta syntyy vahvempia aaltoja.

Palvelumme

Strategiat ja suunnitelmat:

 • PR:n ja ansaitun median strategiat
 • Ajatusjohtajuusteemat ja -strategiat
 • Vaikuttajamarkkinointistrategiat
 • Strateginen markkinointiviestinnän suunnittelu ja konseptit
 • Kansainvälisen mediatyön strategiat
 • Sisältöstrategiat
 • Viestintästrategiat
 • Viestintäsuunnitelmat
 • Vuosikellot
 • Ansaitun median suunnitelmat
 • Kriisiviestintäsuunnitelmat
 • Asiantuntijaprofilointi

Valmennukset:

 • Mediavalmennukset
 • Haastattelusimulaatiot
 • Kriisiviestintävalmennukset ja -simulaatiot
 • Esiintymisvalmennukset
 • Yksilövalmennukset
 • Pääviestivalmennukset
 • Ajatusjohtajuuden valmennusohjelmat

Jatkuva yhteistyö:

 • Kotimaan mediasuhteet
 • Kansainväliset mediasuhteet
 • Kansainvälisen toimistoverkoston luominen ja johtaminen
 • Retainer-yhteistyömallit – jatkuva yhteistyö, jossa edistämme kuukausittain vaihtuvien toimenpiteiden avulla brändin näkyvyyttä ja mediasuhteita
 • Showroom-näkyvyys (fyysinen ja digitaalinen showroom)

Kampanjat ja toteutukset:

 • Kampanjoiden tai PR-tekojen suunnittelu ja toteutus
 • Kampanjoiden visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus
 • Lehdistötiedotteet ja mediatyö
 • Uutiskirjeet
 • Medialistat ja -kartoitukset
 • Kansainvälinen mediatyö
 • Artikkelit ja muu sisällöntuotanto
 • Ansaitut ja maksetut vaikuttajamarkkinoinnin kampanjat
 • Vaikuttajakampanjat
 • Seedaukset ja tuotelahjoitukset
 • Kyselytutkimukset
 • Mediaseuranta ja raportointi
 • Media-analyysit

Tilaisuudet ja tapahtumat:

 • Multibrand-lehdistöpäivät
 • Tilaisuudet (esim. toimittajille, vaikuttajille ja muille sidosryhmille) – fyysiset tilaisuudet, virtuaalitilaisuudet ja hybriditilaisuudet
 • Toimittajatapaamiset
 • Lehdistömatkat

Ota yhteyttä mediatyön asiantuntijoihimme

Tuuli Ekman
Johtaja, PR ja mediasuhteet
tuuli.ekman(a)miltton.com