Sijoittajasuhteet

Autamme yhtiöitä sijoittajaviestinnässä jokapäiväisestä tekemisestä strategiaan ja muutostilanteisiin, kuten pörssilistautumisiin ja yritysjärjestelyihin.

Palvelemme yhtiöitä laajalla osaamisellamme kaikissa sijoittajaviestinnän tarpeissa. Toimimme kumppanina ja neuvonantajana jokapäiväisestä IR-tekemisestä strategiaan ja muutostilanteisiin, kuten pörssilistautumisiin tai yritysjärjestelyihin sekä niihin liittyviin transaktio- ja integraatioprosesseihin. Keskitymme nykyaikaiseen ja vaikuttavaan sijoittajaviestintään, joka huomioi ja hyödyntää mm. vastuullisen sijoittamisen trendejä sekä sijoittamisen popularisoitumista.

NÄIN TYÖSKENTELEMME

Uskomme proaktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään pääomamarkkinoilla. Tiukasta sääntelystä huolimatta sijoittajaviestinnän ei tarvitse olla harmaata ja näkymätöntä. Hyvä tarina koskettaa kaikkia piensijoittajista institutionaaliisiininstitutionaalisiin sijoittajiin, analyytikoihin, talousmediaan ja koko talousyhteisöön. Pidämme huolen, että suunnittelemamme kokonaisuudet ovat aina yhteensopivia asiakkaan brändin kanssa, ja työmme linkittyy saumattomasti kaikkeen muuhun, mitä Miltton tarjoaa.

TIIMIMME

Autamme asiakkaitamme onnistumaan syvällisellä ymmärryksellä sijoittajien odotuksista, strategiasta, transaktioprosesseista ja pääomamarkkinan sääntelystä sekä luovuudella ja vahvalla viestintä- ja markkinointiosaamisella. Tiimissämme on yhteensä kymmenien vuosien kokemus pääomamarkkinoista esimerkiksi analyytikoina, varainhoitajina tai sijoittajasuhdejohtajina sekä vahvaa osaamista PR:ssä, markkinoinnissa ja luovassa ajattelussa. Monipuolista tiimiämme yhdistää innostus tukea aktiivista pääomamarkkinaa vaikuttavalla viestinnällä.

 • Nykyaikainen sijoittajaviestintä strategisesta suunnittelusta toteutukseen
 • Strateginen neuvonanto
 • Yrityskaupat
 • Pörssilistautumiset
 • Yhtiökokoukset, CMD:t ja neuvonanto sijoittajatapaamisia varten
 • Virtuaaliset yhtiökokoukset
 • ESG- ja vastuullisuusaiheet sijoittajanäkökulmasta
 • Vastuullisen sijoittamisen sääntely ja strategiat (yrityksille, rahastoille jne.)
 • Sijoittajasuhteiden ulkoistaminen ja interim-roolit
 • Pääomamarkkinoille kohdistettu PR ja markkinointi
 • Pääomamarkkinoiden tutkimukset ja selvitykset (mm. perception study)
 • Räätälöidyt koulutukset ja sparraus