Strategia-konsultointi

Toimintaympäristömme on muuttunut yhä haastavammaksi ja vaikeammaksi ennustaa. Tehtävämme on auttaa organisaatioita ja päätöksentekijöitä uudistumaan ja tulemaan parhaiksi versioiksi itsestään innostavan päämäärän, selkeän strategian ja vahvalta arvopohjalta ponnistavan johtamisen keinoin.

Innostava päämäärä (missio) kertoo siitä miksi olemme olemassa. Tämä päämäärä koskee niin asiakkaitamme, henkilöstöämme kuin kaikkia sidosryhmiämme. Innostava päämäärä on meidän syymme olla olemassa. Se tuo meidän työllemme syvemmän merkityksen ja saa parhaimmillaan meissä aikaan suurta ylpeyden tunnetta.

Kunnianhimoinen tavoite (visio) on houkutteleva ja tavoitteellinen tulevaisuudenkuvamme, organisaatiomme tahtotila. Se tuo määrätietoisuutta ja tavoitteellisuutta liiketoiminnan johtamiseen.

Arvot ohjaavat meitä tekemään oikeita päätöksiä, auttavat meitä kohti tavoittelemaamme yrityskulttuuria ja tukevat meitä tehtävämme suorittamisessa. Ne luovat työhömme turvallisuutta, luotettavuutta ja oikeudenmukaisuuden tunnetta ja ovat työmme eettinen perusta.

Strategia kertoo valinnoistamme ja resurssien priorisoinnista. Miten varmistamme terveellä pohjalla olevan, kilpailukykyisen nykyliiketoiminnan samalla kun investoimme tulevaisuuteen?

Toimintatapamme

Olemme luovasti ja ihmiskeskeisesti toimiva tiimi jossa yhdistyy vahva osaaminen strategiasta, designista ja johtamisesta. Uskallamme ajatella isosti ja tähdätä korkealle samalla kun paneudumme yksityiskohtiin. Lähestymme ratkaistavaa haastetta strategisesti ja analyyttisesti luoden ratkaisuja joilla on suurin vipuvaikutus tavoitteiden saavuttamiseen. Teemme työtä luovasti ja konkreettisesti tehden abstraktit asiat näkyviksi ja käytännönläheisiksi. Teemme työtä yhdessä ja iteratiivisesti asiakkaamme kanssa, osallistaen kaikki keskeiset sidosryhmät mukaan yhteistyöhön.

Palvelumme

 • Strategian luonti, stategiaprosessin fasilitointi ja strategian toteutuksen tuki
 • Vision, mission ja arvojen määrittäminen
 • Yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen
 • Tarjooman ja liiketoimintamallien muotoilu
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Myynnin ja avainasiakkuuksien johtamisen kehittäminen

Viimeaikaiset kokemuksemme

 • Vision, mission ja arvojen määritys matkailualan yritykselle
 • Visio 2030 ja johtamisen ja kulttuurin kehittäminen teollisuusautomaatioyritykselle
 • Strategian määritys globaalille konepajayritykselle
 • Strategian määritys etujärjestölle
 • Strategian kiteytys voittoa tavoittelemattomalle yhdistykselle
 • Uuden liiketoimintamallin konseptointi ja business case kaupunkikehittäjälle
 • Strategisen kompassin (visio, mission, arvot, asiakasarvolupaus) määritys globaalille biokemiayritykselle
 • Arvojen uudistaminen ja lanseeraus globaalille teknologiayritykselle
 • Asiakaslähtöisen tarjoomarakenteen ja arvolupauksen määritys globaalille voimalaitosratkaisujen toteuttajalle

Relevant cases

Ota yhteyttä strategia-asiantuntijoihimme

Mika Rytkönen
Senior Advisor, Strategia
mika.rytkonen(a)miltton.com