Strategiaviestintä

Autamme asiakkaitamme monipuolisen strategiakonsultoinnin lisäksi strategian viemisessä arkeen ja siitä viestimisessä muuttuvassa maailmassa.

Miten puhua yrityksen strategiasta niin, että se on inspiroivaa ja selvästi ymmärrettävää? Millaisia mielikuvia yritykseen liitetään ja miten niihin voi vaikuttaa? Tukevatko strategia ja brändi toisiaan? Entäpä yrityksen omat ihmiset – miten rakennetaan sekä kukoistavaa yrityskulttuuria että voitokasta liiketoimintaa?

Autamme asiakkaitamme varsinaisen strategiaprosessin fasilitoinnin lisäksi myös strategian viemisessä arkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa usein eri toimenpiteiden yhdistämistä halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi: toimiva strategiaviestintä rakentuu organisaation kulttuurin, strategian painopisteiden ja yhteiskunnallisen keskustelun yhdistämisestä kullekin asiakkaalle ominaisella tavalla.

TOIMINTATAPAMME

Supervoimamme tämän tavan löytämisessä on asiakkaidemme kuunteleminen. Strategisen viestinnän neuvonantajamme tuovat projekteihin mukanaan näkökulmia niin yrityskulttuurin, tarinankerronnan, sijoittajaviestinnän, vastuullisuuskonsultoinnin kuin mainonnan ja brändin kehityksestä. Kokoamme ja nimeämme asiakkaillemme omat ydintiimit kulloisenkin haasteen mukaisesti, ja ydintiimin ympärillä loput yli 350 asiantuntijaamme ovat myös aina valmiina konsultoitaviksi.

Konsultoimme asiakkaitamme myös uusia markkinoita tai toimialalaajennuksia koskevissa tilanteissa.

STRATEGIAVIESTINNÄN PALVELUMME

Uuden strategian kiteytys ja lanseeraus

 • Organisaation purposen, vision ja mission kiteytys
 • Arvojen kiteyttäminen, visualisointi ja jalkauttaminen
 • Strategia- ja yritystarinat
 • Strategiakuvat, muutosmatkojen visualisointi ja roadmapit
 • Strategiaesitykset ja -videot
 • Strategian lanseeraustilaisuudet (live, hybrid, online)

Strategia jatkuvana viestintänä

 • Organisaation tunnettuutta kasvattavat ajatusjohtajuusohjelmat, kampanjat, yksittäiset julkaisut ja sisältösarjat
 • Viestintästrategiat ja -suunnitelmat
 • Viestinnän auditointi ja kehittäminen strategiakauden edetessä
 • Yrityskulttuurin kehittäminen ja viestintä
 • Sisäinen viestintä

Muutosviestintä

 • Liiketoimintojen laajentaminen uudelle markkinalle
 • Muutosviestintätilanteiden konsultointi ja tuki
 • Muutosviestinnän suunnittelu ja toteutus sisäisesti ja ulkoisesti
 • Yrityskauppaviestintä

Jatkuva konsultointi ja tuotantoapu

 • Ulkoistettu viestintäapu
 • Tekstintuotanto
 • Graafinen suunnittelu
 • Videotuotanto

Ota yhteyttä strategisen viestinnän asiantuntijoihimme

Ona Aula
Johtaja, Strategia- ja muutosviestintä
ona.aula(a)miltton.com
+358 40 828 6697