Tutkimus ja oivallus

Tarjoamme etnografista tutkimusta ja antropologista analyysiä yhdistettynä maailmanluokan määrälliseen tutkimukseen, joiden avulla autamme asiakkaitamme navigoimaan monimutkaistuvassa maailmassa.

Perustuuko päätöksentekosi ymmärrykseen siitä, mihin ihmisten käyttäytyminen ja maailma on menossa?

Alati kasvavassa epävarmuudessa organisaatioiden tulee ymmärtää muutoksia, jotka tapahtuvat heidän ympärillään, miten ne vaikuttavat liiketoimintaan, ihmisten kokemuksiin ja asiakkaisiin, sekä miten kääntää nämä muutokset mahdollisuuksiksi.

Parempi ymmärrys kuluttajakäyttäytymisestä, markkinasta, ja organisaatioista auttaa tekemään informoituja päätöksiä sekä tarttumaan yhteiskunnan kriittisiin haasteisiin.

Tarjoamme etnografista tutkimusta ja antropologista analyysiä yhdistettynä maailmanluokan määrälliseen tutkimukseen, joiden avulla autamme asiakkaitamme navigoimaan monimutkaistuvassa maailmassa.

Me näemme ilmiöiden läpi, toimimme asiantuntevana kumppanina muuttuvassa maailmassa ja rakennamme työkaluja tulevaisuuden ymmärtämiseen etnografian avulla. Autamme asiakkaitamme näkemään huomiseen tänään.

Kansainvälisesti kokeneet tutkijamme tulkitsevat arkikokemukset kilpailueduksi ja megatrendit raameiksi strategioille tutkimuksen ja antropologisen analyysin kautta.

Me olemme siellä, missä tapahtuu. Laboratorioiden sijaan teemme modernia antropologiaa kodeissa, toimistoissa ja kaupungin kaduilla.

Määrällisen tutkimuksen avulla pystymme identifioimaan ja analysoimaan ilmiöitä sekä trendejä tilastollisella tasolla. Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset palvelumme tukevat toisiaan.

Tarjoamamme ratkaisut ja toimintaehdotukset perustuvatkin kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, joiden avulla autamme asiakkaitamme löytämään tapoja kestävään menestymiseen.

Toimintatapamme

Osallistava työskentelytapamme mahdollistaa antropologisen linssimme jakamisen. Tutkimustoiminta linkittyy kaikkeen, mitä Miltton tarjoaa. Tämä rikastaa kaikkea kehitystä tuomalla ihmisnäkökulman liiketoimintaan ja yhteistyöhön. Pystymme auttamaan luomalla ymmärrystä tulevaisuuden operatiivisesta ympäristöstä, tuomalla ihmiskeskeisyyden strategian sekä merkityksellisen viestinnän keskiöön.

Palvelumme

  • Ihmisoivallus
  • Sosio-kulttuurinen analyysi
  • Antropologinen analyysi
  • Etnografinen tutkimus
  • Määrällinen tutkimus
  • Käyttäytymisen tutkimus
  • Tilastollinen trendianalyysi

Ota yhteyttä tutkimusasiantuntijoihimme

Anna Martela
Johtaja, Tutkimus
anna.martela(a)miltton.com