Vastuullisuus

Yrityksiltä odotetaan nyt enemmän. Tulevaisuuden liiketoimintaa on mahdotonta tehdä yhteiskunnallisia vaikutuksia huomioimatta.

Yrityksiltä odotetaan nyt enemmän. Niiden ei ainoastaan edellytetä huolehtivan henkilöstöstä, vähentävän päästöjä ja olevan resurssitehokkaita, vaan myös ottavan paremmin huomioon toimittajansa ja alihankkijansa. Tämän lisäksi yritysten on oltava hyviä kansalaisia sekä autettava asiakkaita tekemään ihmisten ja ympäristön kannalta vastuullisempia valintoja.

NÄIN TYÖSKENTELEMME

Vastuullisuusasiantuntijamme työskentelevät asiakkaiden rinnalla rakentaakseen vahvan perustan yritysten vastuullisuustyölle; määrittelevät avainaiheet, asettavat järkevät tavoitteet, suunnittelevat toimintaa, mittaavat tuloksia ja tunnistavat uusia alueita vastuulliselle bisnekselle. Yhdistämme vakaan ymmärrykseemme kansallisesta, pohjoismaisesta ja EU-tason sääntelystä koko Milttonin kokemukseen viestinnästä, luovuudesta ja tarinankerronnasta. Näillä eväin autamme yrityksiä vahvistamaan johdon ja henkilöstön sitoutuneisuutta sekä varmistamme, etteivät vastuullisuusteot jää huomaamatta.

TIIMIMME

Ymmärrämme, että yritykset ovat eri kohdissa vastuullisuuspolkuaan ja kohtaavat erilaisia haasteita omilla sektoreillaan. Yhdistämällä strategiset vastuullisuusasiantuntijamme ja raportoinnin ammattilaisemme, luovat voimavarat ja edistykselliset ajattelijat yrityskentältä vaikuttajaviestintään, tarjoamme asiakkaillemme parhaan tiimin vastuullisuuspolun jokaisessa vaiheessa.

PERUSTEET, STRATEGIAT JA OHJELMAT

 • Vastuullisuusstrategiat, -ohjelmat ja -tiekartat
 • Hallintomallit
 • Tuloskortit ja indikaattorit
 • Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyvä neuvonanto
 • Olennaisuusarviot
 • Arvonluontimallit
 • Vastuullisuuden kehittämisen tavoitteet ja liiketoiminta
 • Sosiaalisen tehtävän strategia ja kehitystyö
 • Kiertotalousajattelun sovittaminen yrityksen toimintaan
 • Vastuullisten liiketoimintamallien kehittäminen
 • Säädökset liittyen ihmisoikeuksiin, ympäristöön, vastuulliseen sijoittamiseen, eettiseen ohjeistoon, konfliktimineraaleihin, nykyaikaisen orjuuden määrittelyihin jne.

VASTUULLISUUSKOULUTUKSET, -NÄKEMYKSET JA -ANALYYSIT

 • Sidosryhmäanalyysi ja -tutkimukset
 • Skenaarioanalyysi
 • Kuluttajatutkimukset
 • Yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuustutkimukset, -koulutukset ja -konsultointi
 • Nykyhetken analyysi, SWOT ja trendianalyysi
 • Valmennus ja neuvonanto raportoinnin viitekehyksistä (GRI, <IR>, NFI, TCFD, SASB, UNGC, UNGP)

VIESTINTÄ, VASTUULLISUUSRAPORTOINTI JA YHTEISKUNNALLINEN KESKUSTELU

 • Vastuullisuuden tarinallistaminen ja konseptit
 • Neuvonanto vastuullisuusraportoinnin viitekehyksistä (GRI, <IR>, NFI, TCFD, SASB, UNGC, UNGP)
 • Vastuullisuuden vision, tavoitteiden, sitoumusten ja toimien määrittely sekä viestiminen
 • Viestintästrategiat ja -suunnittelu
 • Markkinointi ja yritysviestintä
 • Vaikuttajaviestintä
 • Sijoittajaviestintä
 • Työnantajabrändäys
 • Yhdenvertaisuusviestintä
 • Kestävä brändin rakennus
 • Sidosryhmäviestintä ja yhteiskunnallinen keskustelu
 • Yritysaktivismi

Ota yhteyttä vastuullisuusasiantuntijoihimme

Eeva Taimisto
Director, sustainability consulting and communications
eeva.taimisto@miltton.com

Terhi Koipijärvi
Senior Advisor, Sustainability & Strategy
terhi.koipijarvi@miltton.com