SKOL: Vetovoimakampanja

Kampanja ja testi, jonka avulla autettiin nuoria oppimaan lisää alasta ja sen lukuisista mahdollisuuksista vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.​

TAVOITE

Miten tavoitamme unelmiaan ja jatko-opintojaan pohtivat 15–20 -vuotiaat nuoret Suomessa, ja kasvatamme innostavasti suunnittelu- ja konsultointialan opintojen tunnettuutta? ​

NÄKEMYS

Nuorisobarometrin (2019) mukaan 88 % nuorista ajattelee, että työn pitää vastata omia arvoja. Työelämää murtavat nyt digitalisaatio ja tekoäly, mutta myös ilmastonmuutoksen asettamat rajat. SKOL ry:n osaajat ovat merkittäviä muutoksentekijöitä. Heitä tarvitaan ratkaisemaan yhteiskuntien ja kaupunkien viheliäisiä kestävyyshaasteita sekä luomaan parempaa arkea. Rajoittunut näköala suunnittelu- ja konsultointialaan saattaa kuitenkin estää hakeutumista opintoihin. Autamme nuoria selvittämään kevään yhteishaun alla, mihin kaikkeen alan osaamisella voi konkreettisesti vaikuttaa ja millainen rooli voisi mahdollisesti sopia heille.

LUOVA RATKAISUMME

Yhteishaun aikaan nuorille kohdennettiin testi, jonka avulla pystyi selvittämään, millainen suunnittelu- ja konsultointialan työ vastaisi omia arvoja ja mielenkiinnon kohteita. Kysymyksissä pohdittiin muun muassa, millaisia kestävän kehityksen tavoitteita eri ammateissa pääsisi ratkomaan. Lopputuloksena vastaaja sai profiiliksi esimerkiksi ‘luovuuden lähettiläs’ tai ‘kestävä kaupunkiässä’ sekä lisätietoa profiilin mukaisista opintovaihtoehdoista. ​

Nuoret tavoitettiin digitaalisissa kanavissa performance-markkinoinnin keinoin erilaisia sisältöjä, kohdennuksia ja kanavapainotuksia testaten ja optimoiden. Visuaalinen ilme toi esiin alalla olevia nuoria ja alaan liittyvää tekemistä, mutta kuvituksessa pyrittiin tietoisesti välttämään alaan usein liitettyjä maskuliinisia piirteitä.

TULOKSET

Kampanjasivustolla vieraili kampanjan aikana 2920 henkilöä, joista 2300 teki testin loppuun asti. ​
Asiakkaan odotukset ylittyivät.

Lisätietoja antaa

Miikka Huhta
Director
Employee experience and communications
miikka.huhta@miltton.com