Stora Enso: Uudistettu työnantajabrändi lähentää yritystä ja työntekijöitä

Stora Enson uuden brändi-ilmeen myötä yritys halusi uudistaa työnantajakuvan konseptia. Tavoitteena oli tuoda yhteen uudistettu yritysbrändi ja uudelleenmääritelty työnantajalupaus. Miltton suunnitteli yhdessä Stora Enson kanssa konseptin, pääviestit ja visuaalisen linjan, joka kiteytti työnantajalupauksen ja puhutteli sekä Stora Enson nykyisiä että potentiaalisia työntekijöitä.

Miltton toteutti konseptin mukaiset sloganit ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön, rekrytointi-ilmoitukset, online-bannerit, messumateriaalit sekä ohjeistuksen rekrytointi-ilmoitusten kirjoittamiseen. Työnantajakuvamateriaaleissa hyödynnettiin kuvia Stora Enson työntekijöistä, ja ilme pyrittiin pitämään aitona ja helposti lähestyttävänä. Uusi työnantajakuvakonsepti sai positiivisen vastaanoton.

Lisätietoja antaa:

Saara Keränen
+358 447 442 848
saara.keranen(at)miltton.fi

StoraEnso_EVP_web1