Työnantajaviestintää Helsingin kaupungille

 

TAVOITE: Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jolla on yli 1700 erilaista työnimikettä. On erittäin tärkeää, että kaupunki houkuttelee ja saa pidetty omistautuneena kaupungin olemassaolon tarkoitukselle laajan joukon asiantuntijoita ja oikean tyyppisiä ammattilaisia​​ viestiessään kaupungista työnantajana ja työpaikkana. Milttonia pyydettiin tämän vuoksi auttamaan työnantajabrändiin liittyvässä tutkimuksessa, suunnittelussa ja viestintäkonseptin luomisessa.

INSIGHT: Helsingin kaupungilla on visio olla maailman toimivin kaupunki ja se asettaa suuret odotukset myös työntekijöille. Kaupunki tarvitsi työnantajabrändille konseptin, joka toimii kaupungin eri organisaatioille ja antaa pohjan johdonmukaiselle viestinnälle ja markkinoinnille.Analysoimme olemassa olevaa taustamateriaalia ja keräsimme lisää laadullista tietoa työntekijöiltä sekä prosessin strategisissa että luovissa osissa. Vastausten joukossa nousi esiin yksi yhteinen teema: vastaajat korostivat päivittäisen työnsä konkreettisia vaikutuksia.

RATKAISU: Tutkimusvaiheen ja yhteisen tarinatyöpajan jälkeen laadittiin kaupungin brändiin liittyviä pääviestejä sisäisille sidosryhmille kommentoitavaksi. Useiden kommentointikierrosten jälkeen muotoiltiin uusi työnantajan arvolupaus (EVP).Työnantajalupaus kiteytettiin iskulauseeseen “Helsinki. Vaikuttavia töitä.“.Iskulause selitetään konkreettisemmin työnantajan tarinassa ja eri rekrytointikohderyhmille räätälöidyissä viesteissä. Kaupungin brändiohjeistusten pohjalta suunniteltiin uusi tapa korostaa kaupungin työntekijöiden vaikutuksia myös visuaalisesti.

TULOKSET: Työnantajabrändin strategisten valintojen päivittäminen saatiin päätökseen lokakuussa 2020. Työn tuloksena laadittiin sisäinen työnantajabrändäyksen käsikirja henkilöstö- ja viestintäalan ammattilaisille sekä strategisen tason toimintasuunnitelma. Asiantuntijat, jotka työskentelevät työnantajabrändäyksen parissa organisaation eri osissa, saivat useita konkreettisia työkaluja, kuten työpaikkailmoitusten ja sosiaalisen median mainoksien pohjat sekä uusia viestejä hakijaviestintään.Uusi konsepti lanseerattiin kaupungin asiantuntijoille Milttonin tuottaman virtuaalitapahtuman avulla. Lisäksi Helsingin kaupunki esitteli uuden strategian ja luovan konseptin brändivideolla ja koko kaupungin kattavalla ulkomarkkinointikampanjalla. Lanseerausta kokonaisuutena pidettiin onnistuneena kaupungin sisäisten sidosryhmien keskuudessa.

Lisätietoa tarjoaa

Miikka Huhta
Director, Työntekijäkokemus ja -viestintä
miikka.huhta@miltton.com