Strategiasta tehdään totta työntekijälähettiläiden avulla – mutta miten?

Organisaatiollasi on uusi strategia, ja nyt henkilöstö pitäisi saada toteuttamaan sitä. Haaveet muutoksen läpiviemisestä yksillä kalvosulkeisilla voi kuopata. Sen sijaan kannattaa satsata muutosta todeksi tekeviin työntekijälähettiläisiin.

Monessa organisaatiossa tiedetään, että strategia ei itsestään siirry johtoryhmän suunnitelmista työntekijöiden arkeen. Sekin ymmärretään, että jokainen työntekijä on media: nykypäivän asiantuntijaorganisaatioissa kaikki johtavat ja viestivät. Kuitenkin arjessa usein unohdetaan, että viestintä ja johtaminen tosiaan tapahtuvat siellä, missä ihmiset tekevät työtään. Strategia tulee todeksi ihmisten välisessä puheessa ja teoissa. Mistä ja miten ihmiset puhuvat sinun työpaikallasi?

Paras työntekijälähettiläs elää muutosta todeksi

Johtajuutta ja viestintää voi lisätä niin sanottujen työntekijälähettiläiden avulla. He kertovat koko organisaatiolle sen olemassaolon tarkoituksesta ja käytännön pyrkimyksistä. Tämä voi tapahtua organisaation sisällä tai suuntautua ulospäin. Puhehenkilöistä uskottavimpia ovat yritysten asiantuntijat ja yleisön näkökulmasta samastuttavat ihmiset – sen kertoo Edelmanin luottamusbarometrikin (2021).

Tapoja toimia lähettiläänä on monia, mutta on tärkeää ymmärtää, että työntekijöitä ei voi siihen pakottaa. Lahjomalla taas saavutetaan vain väliaikaisia pikavoittoja. Haaveet koko henkilöstön innostamisesta muutoksen moottoreiksi voi myös haudata.

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun sopivaksi tunnistettuja henkilöitä kutsutaan ja valmennetaan lähettilästyöhön.

Lähettilästyössä onnistutaan, kun:

  1. Lähettiläiden rooli ja tehtävä on sidottu organisaation tarkoituksen ja myönteisen muutoksen edistämiseen.
  2. Lähettiläiksi innostetaan niitä, jotka ovat siitä kiinnostuneita ja sisäisesti motivoituneita.
  3. Poistetaan lähettiläiden onnistumisen esteet ja lisätään heidän autonomiaansa.
  4. Tarjotaan heille käytännön esimerkkejä, koulutusta, aikaa ja tavoitteita.

Olemme Milttonilla suunnitelleet ja toteuttaneet kymmenittäin lähettiläsohjelmia lähes kaikilla toimialoilla – yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä järjestöissä aina kuluttajaliiketoiminnasta asiantuntijatyöhön ja raskaaseen teollisuuteen.

Vankan kokemuksen pohjalta olemme tunnistaneet kolme erityisen vaikuttavaa tapaa muotoilla lähettilästoimintaa ja toimia lähettiläänä: sisäiset organisaation kehittäjät, viestijät ja ajatusjohtajat. Tässä kirjoituksessa keskitymme näistä ensimmäisiin.

Lähettiläs on sisäinen kehittäjä

Sisäisten lähettiläiden työtä ohjaa organisaation strategia. Heidän tehtävänään on saada organisaation tarkoitus, arvot ja strategiset valinnat näkymään arjen käytännöissä. Lähettiläiden tavoitteena on auttaa kollegoitaan löytämään strategiasta työlleen merkityksen, joka edistää yhtä aikaa työntekijöiden hyvinvointia sekä yksilön, tiimin ja organisaation kasvua.

Valitut tai rekrytoidut lähettiläät edustavat asenteeltaan tavoiteltua muutosta ja toimivat tavoitellun käyttäytymisen roolimalleina. He ovat monipuolinen joukko erilaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät organisaation arkea ja haasteita. He haluavat vaikuttaa ja rakentaa omasta työstään parempaa ja innostavampaa itselleen, kollegoilleen ja sitä kautta myös esimerkiksi asiakkaille – samasta olemassaolon tarkoituksesta käsin.

Lähettilään työtä tuetaan valmentamalla heitä rooliinsa. Avuksi tarjotaan joukko huolella valittuja ja testattuja työkaluja. Lähettiläille kannattaa myös tarjota tukea vaikuttamiseen ja arvostavaan läsnäoloon. Heidät kutsutaan mukaan luomaan keinoja, joilla haluttu muutos saadaan aikaan. Lähettiläät ovat parhaassa tapauksessa mukana luomassa sisältöä ja menetelmiä sisäiseen valmennuskonseptiin – ja ennen kaikkea toteuttamassa konseptia tiimeissä ja yhteisöissä. Valmennuskonsepti sisältää yleensä käsikirjoituksia, viestinnällisiä elementtejä ja työkaluja osallistujien oivalluskirjoista, fasilitointityökaluihin aina videoiden tuottamiseen asti. Lopulta kuitenkin lähettilään oma esimerkki, innostus ja oleminen samaistuttavana roolimallina on konseptin vaikuttavin työkalu.

Miten Miltton voi auttaa muotoilemaan työntekijöistänne sisäisiä lähettiläitä?

Henkilöstön joukosta valittu tai rekrytointikampanjalla löydetty ryhmä työntekijöitä valmennetaan

a) strategisten valintojen tekemiseen
b) arvojen tunnistamiseen ja/tai
c) tavoitekulttuurin edistämiseen.

Valittu ryhmä valmennetaan tavoiteltujen ilmiöiden tunnistajiksi, kuvaajiksi ja vahvistajiksi työpaikalla.

Eemeli Koljonen on pedagogi ja johtajuusvalmentaja, joka uskoo että maailma muuttuu paremmaksi kohtaaminen kohtaamiselta. Sana sanalta ja teko teolta. Ihmiseltä ihmiselle. Tässä ja nyt.

Esa Pamppunen on Milttonilla strategisen kulttuurin kiihdyttäjä, joka uskoo ihmisen loputtomaan potentiaaliin – kunhan se osataan vapauttaa. Tämän uskomuksen lähettiläsohjelmat kerta toisensa jälkeen on todentaneet.

Tämä kirjoitus on kolmiosaisen sarjan ensimmäinen osa.

Oletko kiinnostunut keskustelemaan siitä, millainen lähettiläsohjelma teille sopisi parhaiten?

Ota yhteyttä!

Miikka Huhta
Liiketoimintajohtaja
+358405881254
miikka.huhta@miltton.com