Suomen UNICEF: Näkyviin – Nuoren sukupolven näkymättömyyttä torjumassa

Liian moni nuori kokee, ettei hyvästä tulevaisuudesta ole helppo unelmoida. Lasten ja nuorten hyvinvointi pitää näkyviin silloin, kun on kunnallisen päätöksenteon aika. Erityisesti nuoret ovat haavoittuvassa asemassa ja jäävät helposti väliinputoajiksi juuri silloin, kun heitä eniten pitäisi kuulla. Meillä ei ole Suomessa varaa kadottaa yhtäkään lasta.

Yhteiskunnallinen haaste

Suomen UNICEF halusi tuoda lapset ja nuoret näkyviin silloin kun on aika tehdä heidän tulevaisuuttaan koskevia päätöksiä suomalaisissa kunnissa. Lasten ja nuorten asia usein kuuluu juhlapuheissa, mutta tämän kampanjan avulla halusimme tuoda heidän kohtaamansa haasteet päätöksentekijöiden agendalle – sanoista tekoihin.

Luova ja kulttuurinen näkemys

Erityisesti pandemian aikana lasten ja nuorten kohtaamat haasteet ovat korostuneet, ja asialle oli tehtävä jotain pian. Kuntatasolla pystytään vaikuttamaan moniin lapsia ja nuoria koskeviin kysymyksiin. Vastavalittujen kuntapäättäjien valtuustokausi oli käynnistymässä syyskuun alussa, ja näimme tämän parhaaksi mahdolliseksi hetkeksi vaikuttaa heidän valtuustokautensa agendaan ja tuoda näin UNICEFin Suomen kunnissa tekemää työtä esiin. Siksi päätimme ajoittaa kampanjan lanseerauksen tuohon hetkeen.

Saadaksemme nuoret #Näkyviin, tuli meidän ensin kadottaa heidät. Päivää ennen kampanjan lanseerausta, nuoria ”katosi”, eli hiipui näkyvistä somejulkkisten tileillä ja ulkomainonnassa. Lanseerauspäivänä katoaminen paljastui kampanjaksi haastaa vastavalittuja kunnan- ja kaupunginvaltuutettuja tuomaan lasten ja nuorten asia esiin valtuustokaudellaan.

Miten autoimme

Nuoret olivat mukana kampanjan suunnittelussa alusta lähtien. Työ alkoi nuorten kanssa järjestetyllä työpajalla, jossa käytiin läpi heidän kohtaamiaan haasteita sekä valittiin kampanjaan sopivimpia sosiaalisen median vaikuttajia. Työpajan pohjalta kokosimme kyselyn Suomessa asuville nuorille, ja tavoitimme yli 1 000 vastaajaa ympäri Suomen.

Kyselyn avulla pystyimme luomaan tehtävälistan kuntapäättäjille aiheista, jotka heidän tulisi valtuustokaudellaan huomioida. Kampanjassa haastettiin kuntapäättäjiä priorisoimaan tältä tehtävälistalta kolme itselleen tärkeintä asiaa, ja jakamaan sitä eteenpäin. Kyselyn tulokset ja tehtävälista toimivat myös pohjana mediatyölle.

Sisällöllisen työn ohella loimme kampanjalle visuaalisen ilmeen UNICEFin ilmeeseen pohjautuen ja järjestimme kuvaukset – tietenkin yhdessä nuorten kanssa. Ilmettä ja kuvia hyödynnettiin kampanjan mainonnassa. Autoimme myös somevaikuttajien materiaalien editoinnissa.

Mitä sitten tapahtui?

Kampanja saavutti laajaa huomiota, ja ennen kaikkea aktivoi kuntapäättäjiä jakamaan kampanjan sanomaa sekä täyttämään oman valtuustokauden tehtävälistansa nuorten toivomista asioista. Yhteensä 23 mediaa tarttui aiheeseen, ja Unicefin edustaja sekä kaksi nuorta esiintyivät Ylen aamussa sekä kirjoittivat Hesariin. Kampanja saavutti 1,6 miljoonaa katselukertaa somessa ja siihen reagoitiin aktiivisesti somevaikuttajien tileillä.

Lisätietoa tarjoaa

Julia Österlund
Asiakasvastaava
+358407500667
julia.osterlund@miltton.com