Valio: Kuinka vastuullisuus tulee osaksi ostopäätöksiä ja mitä tämä tarkoittaa Valion toiminnan kannalta?

Toteutimme Valiolle etnografisen tutkimuksen kuluttajavastuullisuudesta.

Antropologisen lähestymistavan avulla ymmärrettiin:

  • Kohdekuluttajan näkemyksiä vastuullisuuden merkityksestä ja teemoista sekä vastuullisuuden roolista kuluttajan elämässä.
  • Kuinka elintarvikkeisiin liittyvät vastuullisuuden teemat sijoittuvat laajempiin vastuullisuuden teemoihin.
  • Miten vastuullisuuden teemoista kannattaa puhua kuluttajille.
  • Mikä on vastuullisuuden vaikutus kulutusvalintoihin ja ostopäätöksiin ja miten vastuullisuus tulee osaksi ostopäätöksiä.

Tutkimuksen informantit toteuttivat vastuullisuuspäiväkirjan, jossa he reflektoivat arkisia valintojaan ja vastuullisuuden roolia niissä. Ennen ja jälkeen päiväkirjan informanttien kanssa pidettiin haastattelut, joissa pureuduttiin teemoihin laajemmin ja syvemmin.

Aineisto analysoitiin analyysityöpajoissa, joista yksi fasilitoitiin Valion ydintiimille. Näin saatiin arvokas sisäinen näkökulma ja asiantuntemus osaksi prosessia ja oivalluksista tuli Valion omia.

Lisätietoa tarjoaa

Anna Martela
Johtaja, Tutkimus ja oivallus
anna.martela(a)miltton.com