VTT Summer of changemakers​: Merkityksellistä työtä tarjoava kesärekrytointikampanja

Tavoite​

VTT halusi profiloitua uudella tavalla korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. VTT:sta työnantajana ja VTT:n kesätyömahdollisuuksista haluttiin kertoa mielenkiintoisella ja tunteisiin vetoavalla tavalla, jotta hyvien hakijoiden lisäksi kerrytettäisiin samalla tunnettuutta ja kiinnostusta laajemminkin opiskelijoiden keskuudessa.​

Näkemys​

Tutkimukset osoittavat, että vastuullisiin ja merkityksellisiin aiheisiin vaikuttaminen on merkittävä peruste opiskelijoiden uravalinnalle. Uutta tieteeseen pohjaavaa teknologiaa kehittävä tutkimuskeskus VTT pyrkii luomaan ratkaisuja maailman suurimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, resurssien riittävyyteen ja hyvään elämään. Sen strategiana on luoda kestävää kasvua tieteeseen pohjaavista innovaatioista. VTT pystyy siis tarjoamaan merkityksellistä työtä erilaisissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa tai niitä tukevissa toiminnoissa. VTT haluaa tärkeimpien rekrytointikohderyhmiensä myös tämän tietävän. Tarve oli siis huomiota herättävälle ja tietynlaisia opiskelijoita puhuttelevalle konseptille, joka pohjaa VTT:n brändiin ja strategiaan, ja joka luo pysyvän tavan kertoa kesäharjoitteluohjelmasta.​

Luova ratkaisu​

VTT Summer of Changemakers -konsepti nostaa VTT:n esiin merkityksellisenä ja kiehtovana kesätyöpaikkana, jossa hakijat pääsevät muuttamaan maailmaa ja luomaan toiveikkaampaa tulevaisuutta uuden tieteen ja teknologian avulla. Koronavuoden päätteesi lanseerattu kampanja tarttui kiinni hakijoiden tunnemaisemaan: raskas vuosi 2020 päättyy, ja kesällä 2021 on aika kääntää tulevaisuus toiveikkaammaksi tieteen ja teknologian avulla. Summer of Changemakers -konsepti on kuitenkin muuntautumiskykyinen ja voi jatkua saman kattoteeman alla tulevina kesinä. ​

Kampanjan ilme ja tonaliteetti suunniteltiin VTT:n uudistuneen työnantajabrändin pohjalta erottautumaan perinteisistä rekrytointikampanjoista. Inspiroiva tarina kerrottiin ajankohtaisia aiheita käsitelleellä videolla. Sama konsepti tuli esiin johdonmukaisesti kampanjasivustosta ja työpaikkailmoituksiin, joihin kohderyhmää ohjattiin digitaalisiin kanaviin levittäytyneessä kampanjassa. Markkinointikampanjaa muokattiin pitkin hakuaikaa tulosten ja onnistumisten perusteella, jotta kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin saatiin sopivasti hakijoita.​

Tulokset​

Kampanjaa herätti arvostusta niin VTT:n sisällä kuin ulkopuolella. Ja mikä tärkeintä – hakijamäärille asetetut tavoitteet ylitettiin. Työpaikkahakemuksia tuli yli 3000kpl, joka oli +148% kasvu aiempaan vuoteen verrattuna.

Lisätietoa tarjoaa

Miikka Huhta
Director
Employee experience and communications
miikka.huhta(a)miltton.com