CLC – Kaikkien aikojen jättipotti

Eduskuntavaalien keskustelunaiheesiin vaikuttaminen viestintäkampanjan avulla

CLC ja BCG julkaisivat keväällä 2023 raportin Suomen Moonshots for Green Growth -hankkeesta. Tavoitteenamme oli nostaa vihreän kasvun potentiaali ajankohtaiseksi teemaksi ennen eduskuntavaaleja koko Suomessa ja saada viestin taakse vaikutusvaltainen joukko yrityksiä. Kaikkien aikojen jättipotti  -kampanjan avulla pystyimme muuttamaan vaikeasti ymmärrettävän kielen helposti omaksuttaviksi viesteiksi, sekä saamaan vihreälle kasvun aiheelle huomiota eri yritysten yhteistyön avulla.

Advertising Growth & commercial opportunities Society, media & stakeholders

Client: CLC

Share

Mistä on kyse

Suomen eduskuntavaalit lähestyivät ja asiakkaamme Climate Leadership Coalition verkostoineen oli huolissaan siitä, että vihreän kasvun mahdollisuudet jäävät keskustelujen ulkopuolelle. Keskeisinä haasteina olivat vaikeasti ymmärrettävä kielenkäyttö ja mielipide-erot aiheesta. Talous- ja turvallisuuspoliittisesti haastavassa tilanteessa, jossa keskustelu pyörii näiden teemojen ympärillä, huomion saaminen vihreään kasvuun oli vielä haastavampaa.

Oivallukset

 1. Suomen keskeiset haasteet seuraavalla vaalikaudella

  Seuraavalla vaalikaudella Suomella on ratkaistavanaan monia haasteita: väestön ikääntyminen, valtion velkaantuminen sekä talouskasvun hidastuminen. Vihreän siirtymän vientipotentiaali voisi olla ratkaisu moniin näistä.

 2. Vaikeasti ymmärrettävä kieli vihreästä kasvusta puhuttaessa voi olla luotaantyöntävää

  Vihreää siirtymää vastustaville ryhmille kyse voi helposti olla siitä, ettei sen taloudellista potentiaalia Suomelle ymmärretä täysin. Otimme aiheen monimutkaiset teemat ja teimme niistä suomalaisia kulttuuriviittauksia, jotta ne olisi helpompi omaksua.

 3. Pääviestien löytäminen laajasta raportista

  Raportin mukaan vihreään kasvuun liittyvä vienti voi olla jopa miljardi euroa vuodessa vuoteen 2035 mennessä. Lainasimme monelle suomalaiselle rakkaan sanonnan lotosta viestin yksinkertaistamiseksi.

Kulttuurinen ja yhteiskunnallinen näkemys

Suomella on ratkaistavanaan monia haasteita, kuten valtionvelka ja talouskasvun hidastuminen. CLC:n ja BCG:n raportin mukaan vihreän siirtymän vientipotentiaali Suomelle on miljardi euroa vuonna 2035 – ja siten selkeä ratkaisu haasteisiin. Vihreän kasvun keskustelussa käytetty vaikeasti ymmärrettävä kieli voi olla monelle luontaantyöntävää, ja keskustelu on melko polarisoitunutta ”vihreän kuplan” ulkopuolella. Halusimme muuttaa viennin moonshotit mahdollisimman yksinkertaisiksi viesteiksi.

Yhteiskunnallinen ja liiketoiminnallinen haaste

CLC ja Boston Consulting Group (BCG) julkaisivat keväällä 2023 raportin Suomen vihreän kasvun korkealentoisista tavoitteista. Laajan kattavuutensa ja haastavan aiheensa vuoksi raportti ei ollut laajemman yleisön saatavilla vaalien alla. Vaikka keskustelu aiheesta on palarisoitunutta, halusimme nostaa vihreän kasvun potentiaalin ajankohtaiseksi keskusteluteemaksi eduskuntavaalien alla eri puolilla Suomea ja yli puoluerajojen – samalla kun kaikkien CLC:n verkoston 90 yrityksen piti tukea samaa avainviestiä.

Kuinka me sen teimme

Tuotos

Lainasimme keskeisen viestin loton maailmasta, suomalaisille rakkaasta instituutiosta. Kuvaillaksemme alan korkealentoisia tavoitteita viittasimme suomalaiseen kulttuuriin, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettäviä ja kiinnittäisivät ihmisten huomion.

Suunnittelimme julkisuuskampanjan, joka levisi valtakunnallisesti sanomalehti- ja kodin ulkopuolisessa mainonnassa sekä sponsoroitujen ja yhteistyökumppaneiden sosiaalisessa mediassa.

PR-työ toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensin raportin julkaisemisen yhteydessä vuoden alussa ja seuraavaksi ennen kampanjan alkua. PR-työssämme nostimme esiin Suomen haasteita yritysvaikuttajien sanoin ja esittelimme vihreän kasvun mahdollisuuksia ratkaisuna näihin haasteisiin.

Tällä kampanjalla halusimme antaa suurille suomalaisille yrityksille mahdollisuuden viestiä omalla äänellään, miten he tekevät vihreästä kasvusta totta. Kampanja oli suuri menestys, sillä kaikki CLC:n jäsenet olivat mukana, ja monet heistä osallistuivat logoillaan ja tarinoillaan.

Halusimme näkyä alueellisissa sanomalehdissä, jotka ovat edelleen paikallisia sanansaattajia. Myös digitaalinen ja kodin ulkopuolinen mainonta olivat vahvasti mukana, sillä viestit julkaistiin niiden kautta.

Tuuli Kaskinen

CEO, Climate Leadership Coalition

Vahvempi ääni yhdessä

Saimme 90 yritystä yhteisen viestin taakse ja 13 yritystä mukaan logoineen ja case-tarinoineen. Ansaitut tiedotusvälineet kattoivat koko Suomen: raportista keskusteltiin Helsingin Sanomissa (HS), ja viisi maakuntalehteä nosti esiin mielipidekirjoituksemme. Ulkomainontaa tehtiin 16 paikkakunnalla ja mainontaa 30 maakuntalehdessä eri puolilla Suomea. Viestiä jakaneet yritykset toivat jättipotin kotiin ja nostivat aiheen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Sosiaalinen näkyvyys

Kuinka jättipotti näkyi sosiaalisissa kanavissa

Kohokohdat

 1. Vaikuttava ryhmä yrityksiä

  Saimme koko 90 yrityksen CLC-kumppaniverkoston yhteisen viestin taakse ja 13 yritystä mukaan logoineen ja case-tarinoineen. Yritykset jakoivat viestiä omissa kanavissaan, jotka veivät jättipotin kotiin.

 2. Maksettua näkyvyyttä ympäri Suomen

  Ulkomainontaa tehtiin 16 paikkakunnalla ja sekä digi- että printtimainontaa tehtiin 30 maakuntalehdessä ympäri Suomen, mukaan lukien useiden paikallislehtien kansissa.

 3. Raportin mediahuomio

  Kampanjan julkisuus kattoi koko Suomen: jo CLC:n ja BCG:n raportin julkaisun aikoihin Helsingin Sanomat (HS) julkaisi kattavan artikkelin, jonka jälkeen aihetta käsiteltiin mediassa (mm. HS 17.2. pääkirjoitus ja HS 26.2 kriittinen analyysi). Viisi maakuntalehteä nosti esiin mielipidekirjoituksemme juuri ennen kampanjan käynnistymistä.

Milttonin panos

 • Avainviestien kiteyttäminen
 • Kampanjakonsepti ja visuaalinen idea
 • Kampanjan suunnittelu ja toteutus
 • Mediatyö

Ole yhteydessä