Finnair – kaksois­olennaisuus­analyysi

Ensiaskeleet kohti tulevaisuuden strategista vastuullisuutta – kaksoisolennaisuusanalyysi ja ESRS-kuiluanalyysi Finnairille

Monet yritykset ympäri Eurooppaa valmistautuvat CSRD:n vastuullisuusraportointiin, Finnair mukaan lukien. 100-vuotias suomalainen lentoyhtiö toteutti yhteistyössä Milttonin kanssa kaksoisolennaisuusanalyysin ja ESRS-kuiluanalyysin vahvistaen näin strategista vastuullisuustyötään.

Client: Finnair

Share

Mistä on kyse

Tuleva CSRD-asetus edellyttää tietyiltä yrityksiltä niiden kaksoisolennaisuuksien analysointia, ja se on myös tärkeä työkalu johdolle vastuullisuuden arvioimiseksi strategisella tasolla. Siihen liittyy vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia, ja se liittyy suoraan arvonluontiin. Miltton toteutti Finnairin ensimmäisen Euroopan kestävän kehityksen raportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) mukaisen kaksoisolennaisuusanalyysin (DMA) tiiviissä yhteistyössä Finnairin ydinprojektitiimin kanssa. 

Tuotokset

Miltton suoritti kontekstuaalisen analyysin, mukaan lukien sidosryhmien laaja sitoutuminen kyselyjen ja haastattelujen avulla, sekä tunnisti ja arvioi kestävän kehityksen vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet. Finnairin hallitus validoi prosessin ja tulokset ja kolmas osapuoli varmisti ne ulkopuolisesti. Finnair sai selkeästi määritellyt olennaiset aiheet prosessissa, joka toteutettiin CSRD:n ja ESRS:n vaatimusten mukaisesti. Puutteita ja kehittämistarpeita Finnairin omassa vastuullisuusraportoinnissa tunnistettiin myös laajassa analyysissä Finnairin nykyisistä raportointimateriaaleista ja raportointivalmiudesta. 

Koho­kohdat

  1. Pohjatyö Finnairin vastuullisuusraportoinnin kehittämiselle vastaamaan tulevien EU-säädösten vaatimuksia.  
  2. Kehitystarpeiden tunnistaminen vastuullisuusraportoinnissa ja sidosryhmäviestinnässä.  
  3. Priorisoitujen vastuullisuusaiheiden arviointi taloudellisesta näkökulmasta ohjaamaan Finnairin strategiatyötä tulevaisuudessa.

Projekti auttoi meitä käsittelemään monimutkaisia asioita ymmärrettävällä tavalla, ja Milttonin asiantuntijat osasivat tiivistää projektitiimimme ja johtoryhmämme tärkeimmät asiat. Olimme erittäin tyytyväisiä hyvin hoidettuun projektiin ja Milttonin joustavuuteen koko prosessin ajan. Koko kaksinkertainen olennaisuusarviointi fasilitoitiin hyvin jäsennellyllä ja selkeällä tavalla.

Tarja Koski

Senior sustainability manager, Finnair

Tulokset

Projektin tuloksena oli selkeä luettelo ESRS-luokkien mukaisista olennaisista aiheista, mukaan lukien prosessin perusteellinen dokumentointi. Lisäksi Finnair sai analyysin ESRS-datapisteiden tulevasta kehittämisestä. 

Ole yhteydessä