Miltton Ukraine

Konsultointia Ukrainan jälleenrakentamiseen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi

Miltton Ukraina perustettiin heinäkuussa 2023 luomaan siltoja Pohjoismaiden ja Ukrainan välille. Milttonin rooli pohjoismaisten yritysten luotetuimpana neuvonantajana on tukea yrityksiä pääsemään Ukrainan markkinoille, toimia niiden silminä ja korvina paikan päällä ja tukea toiminnan kehittämisessä. Pohjoismaisten yritysten tukemisen lisäksi Miltton Ukraine pyrkii auttamaan sodista huolimatta nopeasti kasvavia ukrainalaisia yrityksiä pääsemään Baltian ja Pohjoismaiden markkinoille.

Ukrainan nykytilanteessa sijoittajat kohtaavat ainutlaatuisen joukon mahdollisuuksia ja riskejä. Tuemme yrityksiä näillä monimutkaisilla markkinoilla.

Ukrainan markkinoiden vivahteiden ymmärtäminen erityisesti elpymisen ja varhaisen jälleenrakentamisen vaiheessa on ratkaisevan tärkeää päätösten tekemisessä. Milttonin palveluvalikoima Ukrainassa keskittyy yritysten ohjaamiseen tämän monimutkaisen markkinan läpi erikoistuneiden palveluiden avulla

Rakennamme vahvaa yhteyttä Pohjoismaiden ja Ukrainan välille. Yli 400 asiantuntijaamme, joilla on monipuolinen tausta ja taidot liike-elämässä, mediassa, politiikassa, pääomamarkkinoilla, kestävässä kehityksessä, tutkimuksessa, geopolitiikassa, puolustus- ja markkinointiviestinnässä, ovat valmiita tukemaan yrityksiä Ukrainassa. Hyödynnämme Milttonin kaikkia resursseja ja rakennamme monipuolisia ja kokeneita tiimejä varmistaaksemme, että asiakkaamme saavat kokonaisvaltaista, asiantuntijalähtöistä tukea, joka on räätälöity heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Noudatamme Code of Conductia, jossa on vaativa eettinen komponentti, ja noudatamme kumppaneille asetettuja vaatimuksia.

Palvelumme

Ukrainan nykytilanteessa näiden markkinoiden vivahteiden ymmärtäminen erityisesti elpymisen ja varhaisen jälleenrakentamisen vaiheessa – joka on jo käynnissä Ukrainassa Venäjän sodasta huolimatta – on ratkaisevan tärkeää päätösten tekemisessä. Uskomme, että asiantuntemuksemme auttaa paitsi navigoimaan Ukrainan markkinoilla myös sijoittamaan yrityksiä osaksi Ukrainan tulevaisuutta.

Me Miltton Ukrainassa olemme omistautuneet ohjaamaan yrityksiä tämän monimutkaisen markkinan läpi erikoistuneiden palveluiden sarjalla.

Liikematkat Ukrainaan

Ukrainan kaltaisessa haastavassa ympäristössä omakohtainen kokemus ja suora vuorovaikutus ovat korvaamattomia.

Liikematkamme Ukrainaan tarjoavat mahdollisuuden nähdä tilanne paikan päällä, luoda suhteita merkittäviin asiantuntijoihin, menestyviin yrityksiin ja korkean tason valtion virkamiehiin:

  • Räätälöity ohjelma: räätälöimme matkaohjelman kattamaan  liiketoimintaintressit ja tavoitteet Ukrainassa.
  • Asiantuntijatapaamiset: järjestämme tapaamisia johtavien asiantuntijoiden, alan johtajien ja keskeisten yrityshenkilöiden kanssa, jotta saadaan laaja ja tietoon perustuva näkökulma.
  • Päätöksentekijöiden näkemykset: mahdollisuus olla yhteydessä korkean tason hallituksen virkamiehiin
  • Kokemus paikan päältä: tutustu liiketoimintaympäristöön, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin Ukrainan eri alueilla omakohtaisesti.
  • Verkostoitumismahdollisuudet: luo yhteyksiä potentiaalisiin kumppaneihin, asiakkaisiin ja paikallisiin sidosryhmiin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä liiketoiminnan tavoitteiden kannalta.
  • Kattava tuki: tarjoamme täydellistä logistista tukea ja ympärivuorokautista apua, joka kattaa erityistarpeet ja priorisoi turvallisuuden aina kun se on mahdollista.

Ensimmäinen matka Kiovaan lokakuussa 2023

Havaitsimme, että suomalaisilla on rajallinen käsitys siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Uutisotsikoista ovat täynnä etulinjan tapahtumia, jättäen syrjään arkielämän. Uskoakseen on nähtävä omin silmin ja lokakuun alussa 2023 järjestimme ensimmäisen liikematkan Ukrainaan.

Ensisijaisena tehtävänämme oli esitellä toisenlaista Ukrainaa, tuoda esiin mahdollisuuksia, etuja ja auttaa suomalaisia yritysedustajia saamaan laajempi käsitys toimintaympäristöstä tapaamalla valtion virkamiehiä ja olemalla mukana korkean tason keskusteluissa presidentin kansliassa, Ukrainan talousministeriössä ja Ukrainan digitaalisen murroksen ministeriössä.

Miltton Ukraine laati räätälöidyn asialistan offsite-kokouksiin, joissa oli vuorovaikutusta valtion virkamiesten kanssa, ja vierailun UnitCityyn – johtavaan liiketoiminnan IT- ja startup-klusteriin. Lisäksi delegaatio oli osa keskeistä liike-elämän tapahtumaa, Kiovan kansainvälistä talousfoorumia.

Vierailut lähikaupunkeihin, kuten Buchaan, Irpiniin ja Borodynkaan, tarjosivat osallistujille ensi käden käsityksen Venäjän miehityksen vaikutuksista konfliktin alussa helmi-maaliskuussa 2022. Nämä matkat korostivat yhteistyöponnistelujen merkitystä Ukrainan jälleenrakentamisessa ja elvyttämisessä.

Lue lisää blogistamme (englanniksi)

Lue lisää blogistamme (englanniksi)

Toinen liikematka Kiovaan tammikuussa 2024

Käynnissä olevasta sodasta huolimatta suomalaiset kumppanimme  matkustivat Kiovaan tammikuussa 2024 tutkimaan liiketoimintamahdollisuuksia ja osallistumaan jälleenrakennusponnisteluihin.

Suomalaiset yritykset ovat osoittaneet kiinnostusta tiettyjä aloja kohtaan, mutta myös ilmaisseet ymmärtämättömyytensä paikan päällä tapahtuvasta. Matkan jäsenten halusivat nähdä omakohtaisesti tilanteen ja tavata paikallisia sidosrymiä.

Räätälöity matka keskittyi energiaan, terveydenhuoltoon ja investointien yleisiin oikeudellisiin näkökohtiin liittyviin aiheisiin.

Ennen virallisia kokouksia meillä oli alustustapaamisia sijoitusalan huippuasiantuntijoiden Ruslan Spivakin ja Sergiy Tsivkachin kanssa, joissa saatiin tietoa talous- ja investointiympäristöstä.

Ensimmäisten sitoumusten jälkeen matkaohjelmaan kuului tapaamisia keskeisten tahojen, kuten Ukrainan valtiovarainministeriön, Verhovna Radan lääketieteellisen komitean johtajan ja Kiovan kaupungin aluehallinnon kanssa.

Merkittävä aktiviteetti oli käynti Bila Tserkvan teollisuuspuistossa, jolla on ratkaiseva merkitys alueen talouskehitykselle.

Ota yhteyttä

Osoite

04071 Kyiv, Vozdvizhenska str 22A, office 1