Brändin kehittäminen

Kunnianhimoisen, yhteiskunnallisesti relevantin tavoiteposition saavuttaminen vaatii sidosryhmä- ja ihmisymmärrystä. Brändi, jonka laatu on tunnistettava ja toistettu, rakentuu tarinasta, arvolupauksista ja kokemuksesta, jotka todella puhuttelevat kohdeyleisöään.

Brändin ja position kehityssuunnitelmia voi tehdä monella eri tasolla. Uskomme, että pienikin kirkastus yhteisessä ajattelussa voi vaikuttaa brändikokemukseen merkittävästi. Tyypillisesti brändin kehityshanke voi sisältää brändin ytimen ja brändistrategian kiteyttämisen, ja inspiroivien kertomusten ja arvolupausten rakentamisen ytimen viestimiseksi. Tätä työtä voidaan tukea esimerkiksi visuaalisen ilmeen, tilojen, myyntimateriaalien tai asiakaskohtaamisen suunnittelun avulla.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme muutosmatkoja kohti tavoitepositiota ja uusia brändi-identiteettejä, johdamme kulttuurimuutosta, innovoimme uusia palveluita ja kirkastamme sidosryhmiä puhuttelevia tarinoita. 

Vahvat brändit asemoivat itsensä paitsi kilpailijoihinsa nähden myös osana koko yhteiskuntaa. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan ainutlaatuisen, tulevaisuudenkestävän ja kaupallisesti toimivan asemoinnin ja rakennamme suunnitelman tämän toteuttamiseksi. 

Ota yhteyttä