Kulttuurin tutkimus ja kehitys

Uskomme laadulliseen lähestymistapaan ja analyysiin organisaatiokulttuurin ymmärtämisessä.

Kulttuuridynamiikan avaaminen ja ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta yrityskauppojen kaltaiset liiketoiminnan muutokset onnistuvat strategian toteuttamisessa ja muutoksenhallinnassa. Kun ymmärretään ja otetaan huomioon erilaiset kulttuuriset juuret, voidaan luoda vankka perusta yhteiselle tulevalle menestykselle.  

Mitään kulttuuria ei vangita vain numeroina. Kulttuuristen juurien ymmärtäminen ja tulevaisuuden tavoitteiden jakaminen osallistavalla tavalla on ratkaisevaa. 

Ota yhteyttä