15 huhti 2024 News

Suomalaisyritysten edustajat vierailivat Ukrainassa

Ukraina pysyy median pääaiheena, joka esittelee päivittäin maan kokemat tuhot Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen seurauksena. Ukraina on kuitenkin jo aloittanut toipumisprosessin. Ulkomaisten yritysten osallistumisesta tähän prosessiin käydään aktiivisia keskusteluja. Kiovassa käytiin avoin keskustelu läpinäkyvyydestä, sodan riskien lieventämisestä ja pakolaisten paluusta.

Share

Viime viikolla suomalaisyritysten KONE, Modirum Group ja Nitro Games edustajat vierailivat kolmipäiväisellä matkalla Kiovassa, Ukrainassa. Liikematka järjestettiin johtavan pohjoismaisen konsulttiyrityksen Milttonin ukrainalaisen toimiston toimesta, joka äskettäin aloitti toimintansa Kiovassa osallistuakseen maan jälleenrakennukseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Matkan tarkoituksena oli tavata hallituksen virkamiehiä ja ukrainalaisia yrityksiä sekä osallistua Kiovan kansainväliseen talousfoorumiin. Delegaation vierailuun sisältyi sarja korkean tason tapaamisia keskeisten ukrainalaisten hallitusviranomaisten ja liiketoimintajohtajien kanssa: Rostyslav Shurma, Ukrainan presidentin toimiston varapäällikkö, Volodymyr Kuzyo, talousministerin varaministeri, Oleksandr Bornyakov, digitaalisen muutoksen varaministeri, ja Sergiy Tsivkach, UkraineInvestin, Ukrainan investointien edistämistoimiston toimitusjohtaja.

Kokouksissa osallistujilla oli mahdollisuus avoimesti keskustella painavista kysymyksistä, riskeistä ja mahdollisuuksista hallituksen edustajien kanssa ja saada suorapuheisia vastauksia, erityisesti hallituksen tarjoamista monenlaisista tukimekanismeista, joilla pyritään rohkaisemaan investointeja.

Osallistujat kävivät myös vuosittaisessa Kiovan kansainvälisessä talousfoorumissa, joka sodan täysimittaisista haasteista huolimatta jatkaa liike-elämän, hallituksen ja yhteiskunnan edustajien kokoamista keskustelemaan keskeisistä talouskysymyksistä. Merkittävät henkilöt, kuten Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal, Yuliia Svyrydenko, Ukrainan ensimmäinen varapääministeri ja talousministeri, sekä Mykhailo Fedorov, varapääministeri innovaatioista, koulutuksesta, tieteestä ja teknologian kehityksestä – Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeri, jakoivat näkemyksiään ja perspektiivejään.

Konferenssin pääviesti koski ukrainalaisten yritysten tärkeyttä ja sitkeyttä sekä länsimaisten yritysten tarvetta alkaa suunnitella investointiprojekteja Ukrainaan nyt. Erityisesti Ukrainan pääministeri Denys Shmyhal korosti kuutta sektoria, jotka tulevat olemaan tulevaisuuden talouden perusta: puolustusteollisuus, maatalous, energia, IT, rakentaminen ja koneenvalmistus.

Foorumin osana Miltton Ukrainan puheenjohtaja Christer Haglund osallistui paneelikeskusteluun kansainvälisestä yhteistyöstä Ukrainan jälleenrakennuksessa. Haglund keskusteli Pohjoismaiden kiinnostuksesta Ukrainan jälleenrakennukseen, mahdollisista yhteistyömuodoista, jotka voivat syntyä, sekä eurooppalaisten yritysten tärkeistä edellytyksistä.

”Olemme tehneet tutkimusta asiakkaidemme keskuudessa, ja useimmat heistä ilmaisivat kiinnostuksensa investoida Ukrainaan. Yksi erittäin tärkeä asia on antaa realistinen kuva Ukrainan tilanteesta. Tällä hetkellä näemme mediassa raportteja etulinjan taisteluista, ohjus- ja dronehyökkäyksistä. Kuten tiedämme, Ukrainassa eri alueet ovat eri tavoin vaikuttuneita. Tämä tulisi ottaa huomioon riskejä arvioitaessa,” sanoi Christer Haglund.

Suomalaisyritysten edustajat vierailivat myös Ukrainan ensimmäisessä innovaatiokeskuksessa, UNIT.cityssä. Se on paikka startupeille, yrityksille, kansainvälisille yrityksille ja aloitteille tehdä yhteistyötä, ja siellä on yli 100 asukasta. UNIT.cityssä testataan ja toteutetaan edistyneitä kaupunki-infrastruktuuriteknologioita, erityisesti liikenteen ja mikromobiilisuuden, miehittämättömän logistiikan, energiatehokkuuden, automatisoidun turvallisuuden, televiestinnän, maisemoinnin ja muiden alojen osalta. Täysimittaisesta hyökkäyksestä huolimatta alueella rakennetaan edelleen myös asuinrakennuksia.

Tärkeä osa oli vierailu Buchassa, Kiovan laitamilla, missä maaliskuussa 2022 Venäjän joukot suorittivat siviilien joukkomurhan. Kaupunki on muodostunut eläväksi esimerkiksi sitkeydestä ja lujasta tahdosta. Delegaatiolla oli mahdollisuus nähdä omin silmin siviili-infrastruktuurin kauhistuttava tuho ja venäläisen terrorin jäljet kaupungissa. Bucha on merkittävä esimerkki elämän jälleenrakentamisprosessista kaupungissa sodasta ja infrastruktuurikohteiden tulituksesta huolimatta. Länsimaisten kumppaneiden ja paikallisen johdon tuella Buchassa kunnostetaan yksityistaloja, teitä ja infrastruktuurihankkeita.

Tämä matka suomalaisten yritysten ja Ukrainan välisen syvemmän yhteyden luomiseksi osoittautui menestyksekkääksi. Osallistujien sitoutuminen, arvokkaat vaihdot ukrainalaisten viranomaisten ja yritysten kanssa sekä syvempi ymmärrys Ukrainan tilanteesta ensikäden tietojen perusteella luo lupaavan perustan tuleville yhteistyöille.

Miltton aikoo jatkaa siltojen rakentamista Pohjoismaiden ja Ukrainan välille, vahvistaa yhteistyötä liike-elämän ja valtion, sekä liike-elämän kesken ja osallistua Ukrainan jälleenrakennukseen, joka on jo alkanut.

Haluatko kuulla asiasta lisää? Ole rohkeasti meihin yhteydessä!