26 helmi 2024 Blog

Vapaa rakkaus tuo Viron lopullisesti osaksi Eurooppaa

Tämä helmikuu on Virossa ainutlaatuinen. Eletään ensimmäisiä päiviä, jolloin moni pariskunta saa pitkän odotuksen jälkeen lopulta sanoa ”tahdon”. Viron parlamentti Riigikogu hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot kesäkuussa 2023. Laki astui voimaan 1. tammikuuta 2024 ja nyt 30 päivää avioliittohakemusten ensimmäisen mahdollisen jättöpäivän jälkeen parit voivat vihdoin mennä naimisiin.

Share
Lakimuutoksella on valtava merkitys ihmisille, jotka saavat vuosikymmenten odotuksen jälkeen virallistaa rakkautensa ja saada suhteelleen ja perheelleen yhteiskunnan ja valtion suojan. Nyt myös samaa sukupuolta olevat parit pääsevät halutessaan osaksi samoja oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia kuin kaikki aviopuolisot. Toisaalta tätä merkittävää muutosta voi Virossa tarkastella myös laajemmasta perspektiivistä: se on tärkeä arvopohjainen askel jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, ja itse asiassa jopa turvallisuuskysymys.

Itä-Euroopan ihmelapsi

Virolaiset haluavat, ihan oikeutetustikin, nähdä itsensä Itä-Euroopan ihmelapsina, joilta onnistuu moni uudistus nopeammin kuin muilta samaan aikaan, 30 vuotta sitten, itsenäistyneiltä valtioilta. Samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeus todistaa sen jälleen kerran. Slovenian jälkeen Viro on toinen itäblokin maa ja ensimmäinen entisen Neuvostoliiton maa, jossa tasa-arvoinen avioliittolaki on astunut voimaan.

Tämän päätöksen myötä me virolaiset liitymme useimpien Euroopan maiden joukkoon, jotka ovat laillistaneet samaa sukupuolta olevien avioliitot – mukaan lukien kaikki Pohjoismaat, joista Viro ottaa mielellään mallia. Maailmanlaajuisesti tasa-arvoinen avioliitto on mahdollinen 35 valtiossa, joista suurin osa on Euroopassa, mutta myös muissa maanosissa. Useissa Aasian maissa sekä Euroopassa, muun muassa Viron etelänaapurissa Latviassa ja Liettuassa, keskustellaan parhaillaan tasa-arvoisesta avioliittolaista.

Arvovalinta, joka määrittää tulevaisuutemme

Vaikka päällisin puolin kyse on muutoksesta, joka koskettaa ensisijaisesti ihmisten yksityiselämää, voi Viron sisäpoliittisen keskustelun vakavuudesta päätellä, että kyse on arvovalinnasta, joka koskettaa jollain tavalla kaikkia. Päätöksen tehdessään Viron yhteiskunta on näyttänyt olevansa sallivampi ja inklusiivisempi – yhteiskunta, joka hyväksyy monimuotoisuuden ja haluaa antaa avioliiton suojan, oikeudet ja velvollisuudet kaikille niille aikuisille, jotka haluavat avioitua.

Aina on ihmisiä, jotka suhtautuvat suuriin ja arvomaailmaa muovaaviin muutoksiin epäillen ja toivoisivat nykyisen status quon säilyvän. Heitä voi rauhoittaa muiden saman päätöksen tehneiden valtioiden kokemuksen pohjalta, että yhteiskunnan tasapaino tai mikään tuhoisa kehitys ei tule kasvamaan tämän lakimuutoksen myötä.

Monesta tuntui, että lakimuutos oli ennen kaikkea sisäpoliittisesti polarisoiva asia, jolla ei ole merkitystä Viroa tai virolaisia ulkopuolelta katsottaessa, mutta se näkemys on hyvin virheellinen. On syytä huomioida, että samaan aikaan meidän itänaapurissamme on käynnissä täysin päinvastainen prosessi. Yhteiskunnan tasapäistämisen osana Venäjän korkein oikeus päätti, että kansainvälinen LGBTQ-liike on ääriliike. Jokainen, joka Venäjällä tukee LGTBQ-liikettä millään tapaa tai edes puhuu sen puolesta, ottaa riskin tulla leimatuksi ääriliikkeen edustajaksi ja rangaistuksi siitä.

Tasa-arvoinen avioliitto on jälleen yksi päätös, joka irrottaa Viron pysyvästi menneisyyden taakasta ja vie syvemmälle eurooppalaiseen arvomaailmaan, johon olemme päättäneet kuulua. Suuri osa EU-maista kipuilee parhaillaan vaikeiden päätösten edessä, olkoon kyse vihreästä siirtymästä, Ukrainan tuen jatkamisesta, polarisoituvista mielipiteistä, maahanmuuttokysymyksistä tai paikallaan junnaavasta taloudesta. Silti tukipilareita, perusarvoja, joiden päällä Euroopan yhtenäisyys seisoo, ei ole kyseenalaistettu.

Ihmisoikeudet ovat yksi keskeisimmistä arvoista, joille jaettu eurooppalainen kulttuuri pohjautuu. Oikeus osoittaa rakkautta ja sitoutuneisuutta avioliiton myötä, on yksi ihmisen perusoikeuksista. Yli sata vuotta sitten Gustav Suits, virolainen ajattelija ja kirjailija, lausui Virossa legendaarisiksi muuttuneen ajatuksensa: ”Olkaamme virolaisia, mutta tulkaamme eurooppalaisiksi.” Ottamamme askel vahvistaa jälleen sitä, että me olemme sekä virolaisia että eurooppalaisia.

Tasa-arvoinen avioliittolaki ja turvallisuus

Nopealla vilkaisulla sanapari tasa-arvoinen avioliittolaki ja turvallisuus voi vaikuttaa absurdilta, mutta ei ole sitä lainkaan. Ensinnäkin, määrittelemme itsemme arvojemme mukaan: olemme nyt osa länttä ja sanomme itsemme irti menneisyydestä, josta olemme tähän päivään asti poimineet mukaamme tapoja ja arvoja, jotka toimivat esteenä, eivätkä tarjoa meille tukea tämän päivän maailmassa. Viron päätös on pantu merkille kansainvälisessä mediassa. Vaikka kyseessä on yksityiselämään kuuluva teema, se on auttanut meitä jälleen kerran uudelleenmäärittämään itsemme edistysmieliseksi, eurooppalaisen ajattelutavan omaavaksi yhteiskunnaksi, johon tavallinen saksalainen, portugalilainen tai belgialainen voi entistä helpommin samastua.

Olemme jälleen hälventäneet rajaa meidän ja muiden välillä ja valinneet kummalle puolelle rajaa haluamme sijoittua. Toivon, että muut Baltian maat tekevät pian saman valinnan. Mitä yhteisempi ymmärryksemme on ja mitä yhtenäisemmin jaamme arvot, sitä helpompi kansalaistemme on huomata, miksi naapurin turvallisuus on myös heidän turvallisuutensa takuu, ja miksi meidän tulee auttaa toisiamme kaikin mahdollisin tavoin.

Tämä päätös tukee myös Viron sisäistä turvallisuutta – syvemmällä, yksilön ja yhteisöt yhteiskuntaan sitovalla tasolla. Hyväksyvä yhteiskunta voi iloita vahvistuvasta yhteenkuuluvuuden tunteesta ja yhteisestä identiteetistä, kasvavasta isänmaanylpeydestä ja sitä kautta vahvemmasta puolustustahdosta. Vaikka olemme kaikki erilaisia ja toisinaan eri mieltä esimerkiksi siitä, mikä on Virolle parhaaksi, jaamme samat perusarvot ja uskon ihmisoikeuksiin – niin Virossa kuin laajemminkin Euroopassa.

Ole yhteydessä